Newyddion S4C

Yr economi yn gwanhau mwy na'r disgwyl fis Gorffennaf

13/09/2023
Banc / Twll yn y wal / Economi / Arian

Yn annisgwyl, fe grebachodd economi'r Deyrnas Unedig yn sydyn fis Gorffennaf, yn ôl ystadegau sydd newydd eu cyhoeddi.

Mae'n ymddangos fod hynny yn rhannol oherwydd y streiciau a gafodd eu cynnal ar y pryd, yn ogystal â'r tywydd gwlyb. 

Yn ôl data gan y Swyddfa Ystadegau, roedd y ffigyrau GDP yn dangos fod yr economi wedi crebachu 0.5%.

Roedd economegwyr wedi darogan mai 0.2% fyddai'r gostyngiad.

Fis Mehefin, fe dyfodd yr economi 0.5%.

Dywedodd cyfarwyddwr ystadegau economaidd y Swyddfa Ystadegau, Darren Morgan: “Roedd ein hamcangyfrif ar gyfer Gorffennaf yn dangos fod y ffigyrau GDP wedi gostwng, ond mae'r darlun ehangach yn fwy cadarnhaol, gyda'r economi yn tyfu ar hyd a lled amrywiol wasanaethau, ac yn y maes cynhyrchu ac adeiladu yn ystod y tri mis diwethaf."       

“Fis Gorffennaf fe effeithiodd streiciau ar wasanaethau, ac roedd yn fis gwanach ym maes adeiladu a siopau'r sryd fawr, oherwydd y tywydd gwael." 

Wrth ymateb, dywedodd y Canghellor Jeremy Hunt: "Dim ond drwy haneru chwyddiant y gallwn ni sicrhau twf cynaliadwy a chodiadau cyflog sydd eu hangen. 

"Ond mae yna sawl rheswm i fod yn hyderus am y dyfodol. Roeddem ni ymysg y gwledydd G7 cyflymaf i wella o'r pandemig ac mae'r IMF (Cronfa Ariannol Ryngwladol) wedi dweud y byddwn ni'n tyfu yn gyflymach na'r Almaen, Yr Eidal a Ffrainc yn y tymor hir."

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.