Rhagor o achosion o’r amrywiolyn Delta 'yn bosib' ym Mhorthmadog

Rhagor o achosion o’r amrywiolyn Delta 'yn bosib' ym Mhorthmadog

Newyddion S4C

Mae’r meddyg teulu Dr Eilir Hughes wedi dweud wrth raglen Newyddion S4C y gallai rhagor o achosion o’r amrywiolyn Delta gael eu darganfod yn ardal Porthmadog yng Ngwynedd.

Daw ei sylwadau wedi i ddau achos o'r amrywiolyn, a 12 achos pellach o Covid-19, gael eu cadarnhau yno.

"Rhaid i ni fod yn amheus iawn bo nhw i gyd falle yn deillio o'r amrywiolyn yma,” meddai.

“Ma' 'na bocedi lle ma' hi di bod yn ymledu ar gyflymder yn gogledd orllewin Lloegr, a mae'n debyg wrth gwrs ma' gennom ni linc cryf gyda'r ardal honno yng ngogledd Cymru, a siŵr o fod mai drwy'r trywydd yna y ma'r achosion yma wedi gallu llifo fewn i ogledd Cymru.”