Newyddion S4C

Huw Stephens yn cyflwyno rhaglen radio newydd ar BBC Radio 6 Music

02/09/2023
Huw Stephens a Steve Lamacq

Fe fydd y darlledwr Huw Stephens yn cyflwyno rhaglen radio newydd ar orsaf BBC Radio 6 Music.

Bydd Huw Stephens yn cymryd yr awenau gan Steve Lamacq wrth iddo ddarlledu ei raglen newydd rhwng 16.00–19.00 bob brynhawn Mawrth i ddydd Gwener, gan rannu’r gerddoriaeth y mae ef “yn ei garu.”

Mi fydd Steve Lamacq yn parhau i gyflwyno ei raglen rhwng 16.00-19.00 bob dydd Lun.

Dywedodd Huw Stephens, sy’n cael ei adnabod am fod y DJ ieuengaf erioed ar BBC Radio 1, ei fod yn edrych ymlaen at ymuno â “chymuned” 6 Music. 

“Mae 6 Music yn golygu gymaint i mi a phawb sydd yn gwrando ar yr orsaf. Mae’n gymuned,” meddai.

“Mae ymuno â’r orsaf radio yma gyda rhaglen fy hunan yn anrhydedd, yn enwedig wrth i mi gymryd yr awenau oddi wrth Steve Lamacq a fydd yn aros ar 6, gyda rhaglen newydd. 

“Dwi’n edrych ymlaen at dreulio amser gyda gwrandawyr 6 Music pob diwrnod, gan rannu cerddoriaeth newydd a dathlu’r gerddoriaeth rydym yn eu caru.”

Bydd disgwyl i’w raglen newydd gychwyn yn y flwyddyn newydd, ar 9 Ionawr 2024. 

Fel rhan o gynllun y BBC i sicrhau cynrychiolaeth holl ranbarthau’r DU, bydd rhaglen newydd Huw Stephens yn cael ei darlledu o'r Sgwâr Canolog, yng Nghaerdydd. 

Mi fydd y darlledwr yn parhau i gyflwyno ei raglen wythnosol pob nos Lun ar gyfer BBC Radio Wales, yn ogystal â’i raglen Gymraeg bob nos Iau ar BBC Radio Cymru.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.