Anhrefn Abertawe: Arestio pump arall

NS4C

Mae pump dyn arall wedi cael eu harestio gan Heddlu'r De yn ystod yr ymchwiliad i anhrefn yn Abertawe yn gynharach ym mis Mai. 

Cafodd y pump eu harestio ar amheuaeth o derfysga ac maen nhw wedi cael eu rhyddhau ar fechnïaeth tan ddiwedd mis Mehefin wrth i ymholiadau pellach fynd yn ei blaen.

Dechreuodd y trais ar ffordd Waun-Wen ar ôl gwylnos i ddyn lleol oedd wedi marw, nos Iau 20 Mai.

Y gred yw bod hyd at 200 o droseddwyr wedi cymryd rhan yn y digwyddiad yn ystod un cyfnod.

Mae 20 o arestiadau wedi cael eu gwneud hyd yma.