Newyddion S4C

Pengwiniaid newydd yn Sŵ Caer wedi eu henwi ar ôl perchnogion Wrecsam

Rob a Ryan

Mae dau bengwin newydd yn Sŵ Caer sydd wedi eu henwi ar ôl perchnogion Clwb Pêl-droed Wrecsam wedi mentro i'r dŵr am y tro cyntaf.

Cafodd y ddau bengwin Humboldt eu geni ym mis Ebrill ac maen nhw wedi cael eu henwi yn Ryan Reynolds a Rob McElhenney er mwyn codi ymwybyddiaeth o'r adar "eiconig".

Dywedodd Zoe Sweetman, rheolwr tîm pengwiniaid a pharotiaid yn Sŵ Caer bod y gweithwyr yn dewis un thema ar gyfer enwi'r pengwiniad bob blwyddyn.

“Bob blwyddyn mae ein tîm yn mwynhau dewis thema gwahanol ar gyfer enwi y cywion, er mwyn helpu i gael rhywfaint o'r sylw sydd ei angen ar y rhywogaeth; mi ydan ni wedi cael brandiau o greision, bariau siocled a mathau o ffrwythau o’r blaen,” meddai.

​​​​​​“Eleni, gan fod un o’n ceidwaid pengwin yn gefnogwr enfawr o dîm pêl-droed Wrecsam, fe benderfynon ni wneud rhywbeth ychydig yn wahanol ac enwi’r ddau ddyn newydd ar ôl perchnogion Wrecsam o Hollywood.

“Mae’r ddau mor llawn o bersonoliaeth a charisma – felly roedd yn ymddangos yn addas; mae eu sgiliau deifio wedi dod i'r amlwg yn syth bin.”

Bygythiad

Pengwiniaid Humboldt, rhywogaeth sydd yn enedigol yn Chili a Periw, yw un o'r rhywogaethau "sydd yn wynebu'r bygythiad mwyaf" i'w bodolaeth.

Mae'r International Union for Conservation of Nature (IUCN) wedi gosod y rhywogaeth hon ar y rhestr goch am rywogaethau dan fygythiad.

Mae pengwiniaid Humboldt yn defnyddio eu gallu i nofio a deifio i hela am bysgod a sgwid, meddai Sŵ Caer.

Maen nhw'n cael eu hystyried yn faint "canolig," gydag uchder o 18 i 24 modfedd (46 i 61 centimetr) ac yn pwyso rhwng wyth a 14 pwys (3.6 i 5.9 cilogram).

Cadwraeth

Mae Ms Sweetman yn pwysleisio pwysigrwydd cadwraeth bywyd gwyllt yn Sŵ Caer a'r hyn sydd ei angen ei wneud i warchod dyfodol rhywogaethau fel pengwin Humboldt.

“Rydyn ni'n gobeithio y gallwn ni helpu i lledaenu rhywfaint o ymwybyddiaetham bwysigrwydd cadwraeth bywyd gwyllt, ac ysbrydoli mwy o bobl i gymryd camau bach i chwarae rhan weithredol wrth ddiogelu dyfodol rhywogaethau fel y pengwin Humboldt.

“Rhai o'r pethau syml iawn y gallwn ni i gyd gwneud yw defnyddio llai o ddeunyddiau plastig untro, bwyta pysgod sydd wedi’u dal yn gynaliadwy a lleihau’r defnydd o ynni – hyd yn oed os mai dim ond ychydig – sy’n cyfrannu at gynhesu’r moroedd.”

Llun: Sŵ Caer

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.