Newyddion S4C

Carcharu dyn am 15 mlynedd am dreisio ac ymosod yn rhywiol ar blant dan 13 oed

22/08/2023
Daniel Atkins Custody

Mae dyn o Ben-y-bont ar Ogwr wedi cael ei garcharu am 15 mlynedd am dreisio ac ymosod yn rhywiol ar blant o dan 13 oed. 

Cafodd Daniel Atkins ei ddedfrydu ar gyhuddiadau pellach o ymosod yn rhywiol ac achosi plentyn i gymryd rhan mewn gweithred rywiol.

Cafodd ei droseddau mwyaf diweddar eu cyflawni yn 2022 ond fe wnaeth yr ymchwiliad ddarganfod bod y trais wedi bod yn barhaus dros y chwe blynedd ddiwethaf. 

Wedi i'r heddlu ddod yn ymwybodol, cafodd Atkins ei arestio ar 7 Mai 2022 ac fe gafodd ei gyhuddo. 

Dywedodd y Ditectif Gwnstabl Leah Fox: "Dwi eisiau rhoi teyrnged i ddewrder eithriadol y dioddefwyr yn ystod yr ymchwiliad. Fe wnaeth eu dewrder wrth adrodd y trais ofnadwy i'r heddlu sicrhau bod Atkins yn cael ei ddedfrydu am gyfnod hir. 

"Rydym hefyd yn annog unrhyw un arall i gysylltu ac i roi gwybod am y troseddau a allai fod wedi cael eu cyflawni yn eu herbyn.

"Trais yn erbyn menywod a merched ydi un o brif flaenoriaethau Heddlu De Cymru ac mae'r ymchwiliad hwn yn pwysleisio ein hymrwymiad i sicrhau dedfryd ar gyfer troseddau o'r fath."

Cafodd ei garcharu am 15 mlynedd gyda chyfnod estynedig o bum mlynedd ar drwydded.

Mae hefyd wedi cael ei gofrestru fel troseddwr rhyw am weddill ei fywyd. 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.