Newyddion S4C

Un yn yr ysbyty a thri yn y ddalfa wedi 'trywanu' ynghanol Pwllheli

10/08/2023

Un yn yr ysbyty a thri yn y ddalfa wedi 'trywanu' ynghanol Pwllheli

Mae un person wedi ei gludo i’r ysbyty a thri yn y ddalfa wedi digwyddiad ym Mhwllheli. 

Yn ôl yr Aelod Seneddol lleol, mae un dyn wedi ei drywanu.

"Mae'n drist iawn i glywed newyddion o ryw ddigwyddiad treisgar fel hyn,"meddai Liz Saville Roberts.

"Dydyn ni ddim yn gwybod cyflwr eto y dyn gafodd ei gludo i Ysbyty Gwynedd mewn ambiwlans"

Dywedodd ei bod hi wedi siarad a'r heddlu "a bod yna ddyn wedi ei drywanu, a bod yna bobl leol ymhlith y rhai sydd wedi cael eu brifo."

Dywedodd Ms Saville-Roberts ei bod hi wedi cael sicrwydd gan yr heddlu nad oedd yna bellach unrhyw berygl i'r cyhoedd

Ychwanegodd ei bod hi'n falch o weld bod heddlu arfog wedi llwyddo i gyrraedd Pwllheli o Lanelwy er gwaetha traffig yr Eisteddfod, a bod hynny'n profi fod y trefniadau argyfwng wedi gweithio.

Roedd nifer helaeth o swyddogion yr heddlu i'w gweld ar Ffordd Caerdydd Isaf yn y dref ddydd Iau. 

Dywedodd yr heddlu mewn datganiad  ei fod yn “ddigwyddiad mewn eiddo domestig”.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Richard Griffith: “Gallaf gadarnhau ar hyn o bryd bod un person wedi'i gludo i'r ysbyty, a bod tri o bobl yn y ddalfa mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

“Hoffwn apelio ar unrhyw un a welodd unrhyw beth neu sydd ag unrhyw wybodaeth i gysylltu â ni ar-lein neu ar 101 gan ddyfynnu cyfeirnod A126779.”

Cafodd sawl ambiwlans eu galw i'r digwyddiad.

Cyhoeddodd y Ganolfan Waith, sydd ar yr un stryd,  y byddai'r swyddfa ym Mhwllheli ynghau drwy'r dydd. 

Mewn datganiad fore dydd Iau, dywedodd Heddlu Gogledd Cymru: "Mae swyddogion ar hyn o bryd yn bresennol mewn digwyddiad parhaus ar Ffordd Caerdydd Isaf.

"Er nad oes unrhyw bryderon i'r gymuned ehangach, gofynnir i aelodau'r cyhoedd osgoi'r ardal hyd nes y clywir yn wahanol."

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.