Fideo yn dangos dynes yn achub ei chŵn rhag arth yng Nghaliffornia

Fideo yn dangos dynes yn achub ei chŵn rhag arth yng Nghaliffornia

NS4C

Mae fideo o ddynes ifanc yn ceisio amddiffyn ei chŵn rhag arth wedi denu sylw ar y we.

Mae'r fideo yn dangos Hailey Morinico, 17 oed, yn gwthio'r arth oddi ar wal ei gardd yng Nghaliffornia. 

Ar gychwyn y fideo, mae'r arth yn dringo ar ben wal ynghyd â'i chenau bach, cyn i grŵp o gŵn gychwyn cyfarth arnyn nhw. 

Mae'r arth yna'n amddiffyn ei chenau drwy geisio ymosod ar y cŵn â'i phawen, cyn i Hailey Morinico ruthro o'r tŷ a gwthio'r arth oddi wrth y wal. 

Yn ôl adroddiadau, cafodd Hailey Morinico fân anafiadau yn dilyn y ffrwgwd. 

Fideo: bakedlikepie