Traean yn llai o bobl yn dilyn canllawiau Covid-19

Nation.Cymru

Mae traean yn llai o bobl yn dilyn canllawiau Covid-19 yng Nghymru, yn ôl ymchwil. 

Roedd un arbenigwr a oedd yn dadansoddi'r canlyniadau yn dweud fod yna bryderon dros "amryw o negeseuon" yn achosi dryswch.

Mae'r ymchwil gan Prifysgol Coleg Llundain yn awgrymu bod y nifer sydd yn cadw at reolau Covid-19 wedi disgyn o 60% yn Chwefror i 40% yn Mai. 

Daw hyn ar ôl i Lywodraeth Cymru rybuddio nad oedd y pandemig ar ben yn sgil twf amrywiolion newydd o coronafeirws. 

Darllenwch y stori'n llawn yma.