Dyweddïad ar iard ysgol Aberdâr yn derbyn cryn sylw ar-lein

Dyweddïad ar iard ysgol Aberdâr yn derbyn cryn sylw ar-lein

NS4C

Bu llawer o ddathlu yn Ysgol Gynradd Eglwys Dre Aberdâr ar ôl i gwpl ddyweddïo ar iard yr ysgol ddydd Gwener. 

Fe benderfynodd Alwyn Lewis ofyn i'w bartner o 10 mlynedd, Jessica Clark, i'w briodi gyda help athrawon a disgyblion yr ysgol. 

Yn ffodus i'r cwpl, cafodd y digwyddiad ei ffilmio ar gamera ac mae'r fideo erbyn hyn wedi denu sylw nifer o bobl ar-lein. 

Yn ôl Mr Lewis, sydd o Aberdâr, bu'n cynllunio gofyn i Jess i'w briodi am "wythnosau".

"Roeddwn ni eisiau gofyn iddi fy mhriodi mewn ffordd gwbl wahanol," dywedodd Alwyn wrth Newyddion S4C. 

"Mae'r ysgol yn golygu'r byd iddi, ac oeddwn ni'n meddwl - lle gwell?

"Doeddwn ni ddim yn nerfus tan iddi ddweud wrtha i eu bod nhw'n trefnu diwrnod gwisg ffansi y diwrnod hwnnw a bod rhaid iddi wisgo fel blaidd. 

"Roedd hi'n ddiwrnod arbennig i'r ddau ohona ni, yn enwedig gan ei bod hi bron yn 10 mlynedd i'r diwrnod ers i ni gychwyn canlyn." 

I Jessica Clark, sydd wedi gweithio fel Cynorthwy-ydd Dysgu yn yr ysgol am wyth mlynedd, roedd y digwyddiad yn "gwbl annisgwyl" ac yn un "emosiynol".

Image
NS4C
Alwyn Lewis a Jessica Clark yn dyweddïo ar iard Ysgol Gynradd Eglwys Dre Aberdâr. [Llun: Clare Werrett]

"Fi dal mewn sioc!" dywedodd Jessica.

"Doeddwn ni ddim yn disgwyl e o gwbl, a fi dal i edrych ar y fodrwy bob hyn a hyn. 

"Roedd y brifathrawes wedi dweud wrtha i ei bod hi angen fy help gyda disgybl ac oeddwn ni'n poeni bod rhywbeth o'i le. Roeddwn ni mewn cymaint o frys nes i ddim sylwi ar yr holl bobol oedd yna'n gwylio. 

"Ac yna nes i weld y plant mewn crysau a oedd yn dweud: 'Miss Clark, a wnei di...' ar un ochr, '...briodi Mr Lewis' ar yr ochr arall. Roedd hi'n gymaint o sypreis neis, doeddwn ni methu stopio crio.

"Mae'r ymateb ni wedi derbyn gan yr ysgol, y gymuned ac ar-lein wedi bod yn anhygoel hefyd." 

Image
NS4C
Y cwpl hapus: Jessica Clark ac Alwyn Lewis. [Llun: Jessica Clark]

Roedd prifathrawes yr ysgol, Clare Werrett, yn cytuno. 

"Fe ffoniodd Alwyn a gofynodd a fyddai'n bosib gwneud yr holl beth," eglurodd Ms Werrett.

"Dim ond rhai ohona ni oedd yn gwybod o'r dechrau - mi wnaethom ni benderfynu dweud wrth y plant a oedd yn cymryd rhan rhyw hanner awr ynghynt er mwyn cadw'r gyfrinach am ddigon hir. 

"Mae wedi bod yn grêt bod yn rhan o hyn, ac mae Jess ac Alwyn yn haeddu pob hapusrwydd. Mae pawb yn yr ysgol yn caru ac yn edmygu Jess.

"Mae wedi bod yn gyfnod heriol i ni yn ystod y pandemig, ac mae'n hyfryd gweld digwyddiad fel hyn yn dod â llawenydd i gymaint o bobol."

Prif lun: Clare Werrett