Newyddion S4C

Phillip Schofield yn cyfaddef ei fod wedi cael perthynas ‘annoeth’ ond ‘cyfreithlon’ gyda dyn ifanc

26/05/2023
Philip Schofield

Mae Phillip Schofield wedi dweud ei fod wedi cael perthynas “cyfreithlon” gyda dyn ifanc oedd yn gweithio i ITV.

Mewn datganiad i’r Daily Mail cyfaddefodd y cyflwynydd 61 oed ei fod wedi cwrdd â’r dyn pan oedd hwnnw yn laslanc.

Dywedodd fod y berthynas yn “annoeth” ond yn “gyfreithiol” a’i fod bellach “ar ben”.

Daw wrth i asiant Phillip Schofield, YMU, ddweud eu bod nhw wedi ei ollwng fel cleient ar ôl 35 mlynedd.

“Rwy’n boenus o ymwybodol fy mod wedi dweud celwydd wrth fy nghyflogwyr yn ITV, wrth fy nghydweithwyr a ffrindiau, i’m hasiant, i’r cyfryngau ac felly i’r cyhoedd ac yn bwysicaf oll wrth fy nheulu,” meddai Phillip Schofield wrth y Daily Mail.

Dywedodd YMU eu bod nhw wedi “dysgu gwybodaeth newydd” am Phillip Schofield a’u bod nhw wedi cytuno i roi'r gorau i'w gynrychioli o ganlyniad.

Mewn datganiad arall ddydd Gwener dywedodd Schofield: “Gyda’r gofid mwyaf, ar ôl 35 mlynedd o gael fy rheoli gan YMU, rwyf wedi cytuno i roi’r gorau i’w cynrychiolaeth ar unwaith.”

Fe wnaeth Phillip Schofield  roi’r gorau i’w swydd fel cyflwynydd rhaglen ‘This Morning’ yr wythnos ddiwethaf.

Daeth hynny yn sgil adroddiadau o berthynas anodd gyda’i gyd-gyflwynwraig, Holly Willoughby.

Mae adroddiadau bod ei asiant wedi holi Schofield am y berthynas o'r blaen ac fe wnaeth wadu hynny.

Roedd y wybodaeth ffug honno wedyn wedi'i chyfleu i benaethiaid Schofield yn ITV.

'Gonestrwydd' 

Dywedodd Mary Bekhait, Prif Weithredwr Grŵp YMU Group: “Mae gonestrwydd ac uniondeb yn werthoedd craidd ar gyfer YMU, gan ddiffinio popeth a wnawn.

“Mae rheoli talent yn berthynas sy'n seiliedig yn gyfan gwbl ar ymddiriedaeth.

“Yr wythnos hon, rydym wedi dysgu gwybodaeth newydd bwysig am ein cleient Phillip Schofield.

“Roedd y ffeithiau hyn yn gwrth-ddweud yr hyn yr oedd Phillip wedi'i ddweud wrth YMU yn flaenorol, yn ogystal â'r cynghorwyr allanol yr oeddem wedi dod â hwy i mewn i'w gefnogi.

“O ganlyniad, ddydd Iau fe wnaethom gytuno i rannu cwmni â Phillip, ar unwaith.”

Ym mis Chwefror 2020, cyhoeddodd Schofield, a oedd wedi bod yn briod am 27 mlynedd ar y pryd, yn ddagreuol ei fod yn hoyw.

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.