Newyddion S4C

Datgelu cynlluniau gwerth miliynau o bunnoedd i adnewyddu Marchnad Caerdydd

25/05/2023
S4C

Mae Cyngor Caerdydd wedi datgelu cynlluniau ar gyfer gwaith adnewyddu gwerth miliynau o bunnoedd er mwyn adnewyddu Marchnad Ganolog hanesyddol Caerdydd. 

Mae’r cynlluniau yn dibynnu ar sicrhau cyllid a chaniatâd cynllunio. 

Byddai’r cynlluniau yn cadw’r adeilad Rhestredig Gradd II* a’i ddiogelu at y dyfodol, gan adfer y nodweddion dylunio gwreiddiol, a chyflwyno ardal eistedd newydd ar y llawr gwaelod ar gyfer bwyta. 

Image
newyddion

Ar hyn o bryd mae’r farchnad yn gartref i 61 o fusnesau annibynnol, gan gynnwys siop lysiau traddodiadol, cigyddion a gwerthwyr pysgod, stondinau bwyd stryd, cynhyrchwyr crefftus, stondinau dillad, cerddoriaeth a mwy.

Mae’r farchnad denu 2.2 miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu, y Cynghorydd Russell Goodway:  "Mae cwsmeriaid wedi bod yn ymweld â Marchnad Caerdydd ers dros ganrif.

"Nod ein cynlluniau adnewyddu helaeth yw sicrhau dyfodol hyfyw a chynaliadwy i'r adeilad, cadw a gwella ei dreftadaeth, a sicrhau ei fod yn parhau yn ganolfan brysur yng nghanol y ddinas am flynyddoedd lawer i ddod."

Fe wnaeth y farchnad agor yn 1891, ac mae Cyngor Caerdydd, sy’n berchen ar y farchnad, hefyd yn bwriadu cyflwyno a rhannu ei hanes yn well gan ddefnyddio straeon gweledol.

Bydd y farchnad yn parhau ar agor drwy gydol y gwaith, gyda rhai masnachwyr yn cael eu hadleoli i lety cyfagos dros dro.

Os bydd yn llwyddiannus, disgwylir i'r gwaith ddechrau yn Haf 2024 a chymryd tua dwy flynedd i'w gwblhau.
 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.