Newyddion S4C

Kyrees Sullivan a Harvey Evans

Teyrngedau teuluoedd i ddau fachgen fu farw yn Nhrelái

NS4C 24/05/2023

Mae teyrngedau wedi eu rhoi i ddau fachgen fu farw mewn gwrthdrawiad yn Nhrelái. 

Mae'r ddau fachgen bellach wedi eu henwi yn swyddogol fel Harvey Evans, 15, a Kyrees Sullivan, 16, a oedd yn ffrindiau gorau. 

Yn dilyn y gwrthdrawiad, fe ymgasglodd cannoedd o bobl yn yr ardal, cafodd ceir eu rhoi ar dân, a chafodd tân gwyllt a gwrthrychau eraill eu taflu at yr heddlu.   

Mae Heddlu De Cymru'n ymchwilio i'r hyn arweiniodd at y gwrthdrawiad am oddeutu 18:00 nos Lun.

Mae'r llu wedi cyfeirio ei hun at Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu yn dilyn y digwyddiad.

'Calonnau wedi torri'

Dywedodd teulu Harvey "bod eu calonnau wedi eu torri wedi marwolaeth sydyn Harvey, ein mab, wyr, brawd, nai, ffrind a chariad annwyl. 

"Roedd yn byw bywyd i'r eithaf ac roedd ganddo galon fawr. Roedd yn ffrind gorau i Kyrees, mae ein meddyliau a'n gweddïau gyda'i deulu ef hefyd."

“Rydym yn gofyn am heddwch o fewn ein cymuned ac yn gofyn fod pobl yn gadael yr ymchwiliad i’r heddlu fel y gallwn ni gael yr atebion sydd eu hangen arnom er mwyn iddo orffwys mewn hedd.

“Fel mam Harvey, dwi eisiau cofio ein mab fel yr un cariadus a hwyliog oedd o, a ddim fel yr un mae’r wasg yn ei bortreadu ar hyn o bryd.”

“Roedd ei fam-gu a’i dad-cu, ei fodrybedd a’i ewythrod a’i gefndryd yn ei garu.

Dywedodd teulu Kyrees ei fod yn "ddyn ifanc annwyl, yn fab cariadus i Belinda a Craig, yn frawd bach i Aleah a Jordan ac yn ewythr 'KyKy' arbennig i Myra."

“Roedd o a Harvey, a Niall hefyd, yn ffrindiau gorau ers yn ifanc ac yn mynd i bob man gyda’i gilydd, roedd gan y ddau gymaint o ffrindiau ac yn hoff iawn o wneud sawl peth gyda’i gilydd.”

Mae Heddlu De Cymru yn parhau i ymchwilio i’r wrthdrawiad ffordd ddifrifol a’r anhrefn ddigwyddodd yn ddiweddarach nos Lun.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.