Newyddion S4C

Martin Steel

Teyrngedau i 'dad a thad-cu cariadus' wrth i ddyn arall gael ei gyhuddo o'i lofruddio

NS4C 23/05/2023

Mae dyn 38 oed wedi ei gyhuddo o lofruddiaeth ar ôl i’r heddlu ddod o hyd i gorff yn Clase, Abertawe.

Mae Darren Steel wedi ei gyhuddo o lofruddiaeth Martin Steel, 48 oed, ac wedi ei gadw yn y ddalfa.

Cafodd y corff ei ddarganfod ar Hill View Crescent am 10:30 ddydd Sadwrn.

Dywedodd teulu Martin eu bod nhw wedi eu “tristau yn fawr gan ein colled annisgwyl”.

“Roedd Martin yn fab, tad, tad-cu a nai cariadus ac fe fyddwn ni yn gweld ei eisiau.”

Dywedodd y Ditectif Prif Arolygydd Paul Raikes fod yr achos wedi “brawychu” y gymuned.

“Rydyn ni’n cydymdeimlo gyda theulu Martin sydd wedi torri eu calonnau ynglŷn â’r hyn sydd wedi digwydd,” meddai.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.