Newyddion S4C

Dwyn cerbydau: Cynnydd o 25% yng Nghymru a Lloegr

23/05/2023
Ceir / Cars / Traffig

Roedd cynnydd o 25% yn nifer y cerbydau a gafodd eu dwyn yng Nghymru a Lloegr y llynedd, yn ôl ffigurau newydd. 

Dangosodd data gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol bod 130,389 o achosion o ddwyn cerbydau wedi eu cofnodi yng Nghymru a Lloegr yn 2022. 

Roedd hyn yn gynnydd o 25% o gymharu â'r flwyddyn flaenorol, sef 104,435. 

Dywedodd Gwasanaethau Yswiriant yr AA fod lladron yn defnyddio "amrywiaeth o ddulliau uwch-dechnoleg" er mwyn dwyn cerbydau. 

Roedd yna hefyd 212,900 o achosion o ddwyn eiddo o gerbydau yn 2022, sy'n gynnydd o 10% o gymharu â'r flwyddyn flaenorol. 

Mae gyrwyr yn cael eu cynghori i beidio â chadw pethau gwerthfawr yn eu cerbydau. 

Dywedodd rheolwr gyfarwyddwr Gwasanaethau Yswiriant yr AA, Gus Park "fod y ffigurau hyn mewn perygl o fynd allan o reolaeth.

"Rydym yn erfyn ar benaethiaid heddlu a chomisiynwyr trosedd i greu cynllun gweithredu i ddatrys y broblem. 

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.