Newyddion S4C

Dyn wedi marw ar ôl dioddef ymosodiad gan gi

19/05/2023
Yr Heddlu

Mae dyn 37 oed wedi marw ar ôl i gi ymosod arno yn Leigh, Manceinion.

Cafodd yr heddlu eu galw i'r digwyddiad ar Heol Westleigh tua 21:00 nos Iau gan ddod o hyd i ddyn ag anafiadau difrifol oedd wedi eu hachosi gan gi peryglus oedd allan o reolaeth.

Cafodd y dyn ei gludo i'r ysbyty ond bu farw yn oriau mân fore Gwener.

Fe gafodd y ci ei saethu'n fawr gan swyddogion arfog yr heddlu.

Mae dyn 24 oed wedi’i arestio ar amheuaeth o fod yn berchen ar gi peryglus oedd allan o reolaeth gan achosi anaf a arweiniodd at farwolaeth.

Mae'n parhau yn y ddalfa.

Dywedodd y Ditectif Uwcharolygydd Simon Hurst o Heddlu Manceinion: “Yn gyntaf, hoffwn estyn fy nghydymdeimlad i deulu dioddefwr yr ymosodiad hwn.

“Mae ein swyddogion a’n partneriaid ar hyn o bryd yn cefnogi teulu y dioddefwr ar yr amser hynod anodd hwn.

“Rydym yn annog aelodau’r cyhoedd i ddod ymlaen os oes ganddynt unrhyw wybodaeth am y digwyddiad hwn. Gall unrhyw wybodaeth sydd gennych fod o gymorth mawr i'n hymchwiliad.

“Mae hwn yn ddigwyddiad trasig sydd wedi arwain at farwolaeth drist y dyn yma ac rydym yn benderfynol o sicrhau na fydd hyn yn digwydd eto yn ein cymuned.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.