Newyddion S4C

S4C

Arfon Wyn yn annog cynghorwyr i gydnabod ‘arwyr tawel’ eu cymunedau

NS4C 21/05/2023

Mae’r cynghorydd a’r canwr adnabyddus Arfon Wyn yn annog cynghorwyr eraill i gydnabod ‘arwyr tawel’ cymunedau ar draws Cymru.

Yn gynghorwr dros ardal Bro Aberffraw, Ynys Môn mae Arfon Wyn wedi dechrau cyfres ‘Arwr y fro’.

Bob mis bydd aelod o’r gymuned yn derbyn tarian i gydnabod eu gwaith neu eu dewrder.

Mae Arfon Wyn ei hun yn dewis aelodau, ond mae hefyd yn derbyn enwebiadau gan aelodau o’r gymuned.

"O’n i yn teimlo bod ‘na lot o bobl gyffredin allan yna yn gwneud pethau diddorol, ffeind a clên de, a phethau oedd yn haeddu cael sylw,” meddai wrth Newyddion S4C.

“O’n i yn teimlo bod hi’n bwysig bod gennym ni arwyr yn y gymuned.”

Cydnabyddiaeth

Fe gafodd Arfon Wyn y syniad ar ôl sgwrs gyda dyn lleol wnaeth awgrymu bod cynghorwyr ond i’w gweld yn y gymuned wrth ymgyrchu cyn etholiad.

“Dyma fi’n deud dwi erioed wedi trio mewn etholiad o’r blaen ond nai drio gwneud yn siŵr bod chi’n gweld fi yn amlach.

“Nath o ysgogi fi i fod yn fwy agos at y bobl, dyna ydi hyn mwn ffordd.

“O’n i yn teimlo bod hi’n bwysig gwneud i bobl deimlo'n werthfawr. Mae un neu ddau o bobl wedi neud pethau arwrol ac mi ydan ni isio rhoi sylw iddyn nhw.”

Yn ôl Arfon Wyn, pwrpas y gwobrau ydy gobeithio tynnu sylw at “bobl ddistaw sydd ddim yn cael eu cydnabod.

“Mae ‘na lot o gynghorwyr ledled Cymru yn gofyn i mi sut dwi’n mynd o’i chwmpas hi de.

“Dwi meddwl mai newyddion y dydd yn gallu bod mor ddigalon does 'na ddim digon o sylw i’r newyddion da a’r pethau cadarnhaol sy’n digwydd yn y gymdeithas.”

Image
newyddion
Môn Roberts o Stâd Morawelon, Malltraeth oedd y cyntaf i gael tarian Arwr ym mis Medi 2022.

Mae amrywiaeth o bobl wedi derbyn y wobr fisol erbyn hyn ac mae llawer mwy i ddod, meddai.

“Mae 'na gymaint o wahanol o bobl wedi cael gwobrau.

“Y diweddaraf ydy tîm o bobl sy’n golchi dillad ac yn cefnogi tîm pêl droed Aberffraw mewn ffordd ymarferol. Maen nhw wedi derbyn gwobr ar y cyd.

“Mis nesa byddai’n rhoi gwobr i ddyn sydd wedi arwain clwb chwarae ukulele, ac mae plant yn ardal Llangaffo wedi derbyn y wobr am gasglu sbwriel.”

'Arwyr tawel'

Mae Arfon Wyn yn credu y byddai’n dda gweld arwyr bro ym mhob ardal ar draws Cymru.

Ychwanegodd: “Mewn ffordd mae o neud yn siŵr bod cynghorwr o gwmpas drwy’r flwyddyn hefyd yn de.

“Dwi isio cydnabod pobl sy’n gwneud yn dda a phobl dwi’n edmygu.

“Dwi’n gobeithio y bysa hyn yn gallu gweithio mewn ardaloedd eraill de, a rhoi clod i bobl sydd wedi goresgyn anawsterau a phobl sydd wedi rhoi gymaint i gymunedau heb gydnabyddiaeth.

“Arwyr distaw - a dwi’n falch iawn o’i gweld nhw yn cael eu haeddiant. Mae’r neges yn mynd yn bell.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.