Newyddion S4C

Carchar i ddyn o Sir Benfro am annog casineb mewn podlediadau

15/05/2023
James Allchurch

Mae dyn 51 oed o bentef Gelli yn Sir Benfro wedi ei ddedfrydu i garchar am ddwy flynedd a hanner, ar ol i reithgor ei gael yn euog o annog casineb hiliol mewn podlediadau ar ei wefan. 

Clywodd Llys Y Goron Abertawe fod James Allchurch wedi darlledu dros 2000 o bodlediadau a oedd yn cynnwys casineb.

Cafodd Allchurch ei ddyfarnu'n euog o ddeg achos o dan y ddeddf yn ymwneud â'r drefn gyhoeddus.   

Cafodd ei gyhuddo yn 2021, wedi pryderon am wefan a oedd yn cynnwys miloedd o ddeunyddiau recordio, a oedd yn cael eu hystyried yn hiliol, homoffobaidd, gwrth Semitaidd a gwrth Islam, yn ogystal â deunydd a oedd yn gwahaniaethu ar sail rhyw.

James Allchurch oedd yn cyflwyno'r podlediadau, gyda rhai o'r penodau yn cynnwys cyd gyflwynwyr a gwesteion. 

Dywedodd y Ditectif Brif Uwcharolygydd James Dunkerley a oedd yn arwain yr ymchwiliad na fydd gweithredoedd o'r fath yn cael eu goddef : 

“Mae'r deunydd hwn yn sarhaus ac yn ddilornus. Ac wrth ddosbarthu'r negesuon hyn, mae'r dyn hwn yn annog casineb, sy'n golygu fod ganddo'r gallu i beryglu diogelwch y cyhoedd ac ansefydlogi ein cymunedau.  

“Ni fyddwn yn goddef unrhyw weithredoedd sy'n tanseilio neu'n hollti ein cymunedau, a byddwn yn parhau i weithio er mwyn atal unigoliolion sy'n ceisio creu'r fath raniadau."  

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.