Newyddion S4C

Penmaenmawr

Pryder am algâu gwenwynig wedi i gi farw

NS4C 07/05/2023

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi mynegi pryder am algâu gwenwynig wedi i gi farw yn Sir Conwy.

Maen nhw wedi galw ar bobl i gadw draw o’r dyfroedd o amgylch Parc Penmaen.

Gall algâu gwyrddlas gynhyrchu tocsinau niweidiol sy'n wenwynig i gŵn.

Rydym wedi derbyn adroddiad posib o algâu gwyrddlas o amgylch Parc Penmaen ger clwb hwylio Penmaenmawr,” medden nhw.

“Yn anffodus, mae ci wedi a marw ac mae amheuaeth ei fod wedi ei wenwyno gan algâu.

“Os ydych chi yn yr ardal, cadwch eich hun a'ch anifeiliaid anwes draw o'r dŵr."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.