Newyddion S4C

Adam Price

Adam Price yn ymddiheuro am 'ymddygiad annerbyniol' o fewn Plaid Cymru

NS4C 03/05/2023

Mae Arweinydd Plaid Cymru wedi ymddiheuro i aelodau a staff sydd "wedi profi ymddygiad annerbyniol", wedi i adolygiad gyhuddo'r blaid o "fethu gweithredu" mewn achosion o aflonyddu rhywiol.

Dywedodd Adam Price wrth Newyddion S4C: "Y peth pwysicaf i ddweud heddiw yw i ymddiheuro wrth bawb yn y blaid sydd wedi un ai wedi profi neu wedi gweld ymddygiad sydd yn annerbyniol.

"Nid dyna'r blaid bydden ni'n dyheu i fod. Nid dyna'r gwerthoedd ry'n ni'n arddel. Ond mae'n amlwg bod 'na ddiwylliant wedi datblygu dros gyfnod sydd wedi - yn anffodus - caniatau i'r math yma o ymddygiad fynd rhagddi heb gael ei herio, a dyw hynny ddim yn dderbyniol."

Daeth yr adolygiad, dan arweiniad y cyn-aelod Cynulliad Plaid Cymru, Nerys Evans, i'r casgliad fod Plaid Cymru wedi "methu â gweithredu agwedd dim goddefgarwch tuag at aflonyddu rhywiol" a bod angen ymdrin â nifer o faterion adnoddau dynol "ar fyrder".

Yn ogystal, mae'n honni fod staff y blaid wedi gweld "gormod o achosion o ymddygiad gwael gan aelodau etholedig yn cael eu goddef", ac nad ydyn nhw'n gweld diben codi pryderon.

Mae'r adroddiad, o'r enw "Prosiect Pawb," hefyd yn dweud bod "diffyg arweinyddiaeth a llywodraethu" ar draws y blaid, gan olygu fod y problemau yma wedi "gwaethygu dros y blynyddoedd diwethaf".

Ychwanegodd y gweithgor fod morâl y staff yn isel ac nad oes ymdeimlad cryf o weithio fel tîm.

Dywed yr adroddiad fod tystiolaeth a gafodd ei gasglu gan arolwg dienw diweddar gan staff ac aelodau etholedig yn "amlygu achosion o aflonyddu rhywiol, bwlio a gwahaniaethu."

Mae hefyd yn nodi fod angen i'r Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol sicrhau fod y blaid "yn wirioneddol ac yn amlwg groesawgar i fenywod."

Mae Pwyllgor Gwaith y blaid erbyn hyn wedi derbyn adroddiad 'Prosiect Pawb' ac wedi cytuno i weithredu'r holl argymhellion.

'Diogel'

Mae'r adroddiad yn cynnwys 82 o argymhellion yn ymwneud ag aflonyddu rhywiol, llywodraethu ac arweinyddiaeth, diwylliant, prosesau adnoddau dynol, diogelu a phrosesau disgyblu.

Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd arweinydd y blaid Adam Price a Chadeirydd Plaid Cymru Marc Jones bod prosesau'r blaid wedi bod yn "annigonol".

"Mae unigolion wedi cael eu gadael i lawr o ganlyniad – merched yn arbennig, ond hefyd dynion," medde nhw.

"Mae’n amlwg bod yn rhaid inni wneud yn well os ydym am feithrin diwylliant sy’n ddiogel, yn gynhwysol ac yn barchus i bawb."

Yn y cyfweliad â Newyddion S4C, dywedodd Adam Price ei fod yn bwriadu parhau yn ei swydd er mwyn gweithredu'r newidiadau, er gwaetha'r feirniadaeth yn yr adroddiad.

"Wel, dwi ’di gofyn i’m cyd-aelodau o’m cwmpas a hefyd i’r sawl wnaeth gyfrannu at yr adroddiad: beth yw ’nghyfrifoldeb i ar hyn o bryd?" meddai.

"Y neges dwi ’di cael ydy i beidio rhedeg i ffwrdd, ond i gael y math o sgyrsiau gonest, anodd ’dan ni’n ei gael nawr, a sicrhau bod fi yn helpu i gyfrannu at greu yr amodau lle ’dan ni yn gallu gwella’r sefyllfa o fewn y blaid i’r dyfodol."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.