Mis Mai gwlypaf Cymru ers 160 mlynedd

Wales Online

Mis Mai eleni yw'r gwlypaf i Gymru ei brofi ers i'r Swyddfa Dywydd ddechrau eu cofnodion 160 mlynedd yn ôl.

Erbyn yr wythnos ddiwethaf, roedd Cymru eisoes wedi profi 25% yn fwy o law nag arfer ar gyfer y mis cyfan.

Mae'r mis hwn hefyd wedi bod yn oerach na'r arfer, gyda'r tymheredd o leiaf 2°C yn is na'r cyfartaledd arferol, yn ôl WalesOnline.

Darllenwch y stori'n llawn yma.