Newyddion S4C

cyffuriau bangor.jpg

Darganfod rhagor o ffatrioedd canabis yn ninas Bangor

NS4C 27/04/2023

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi darganfod dwy ffatri ganabis arall ym Mangor. 

Dywedodd y llu fod dau o bobol wedi eu harestio ar amheuaeth o gynhyrchu cyffuriau Dosbarth B ar ôl i dyfiant sylweddol gael ei ganfod mewn dau adeilad gwahanol. 

Mae ymholiadau yn parhau, a bydd yr heddlu yn parhau i gydweithio gyda chyngor y dref i "gael gwared â'r cynhyrchiant o'r gymuned."

Dywedodd Maer Bangor, Gwynant Roberts, fod y ffaith fod "Bangor wedi cael ei thargedu gan rai gangiau troseddol a difrifol ar gyfer cynhyrchiant canabis ar raddfa fawr yn bryderus ac mae'r pryderon hyd wedi eu codi". 

Ychwanegodd fod "landlordiaid a datblygwyr absennol" yn rhannol ar fai am "y cynnydd diweddar mewn gweithgaredd troseddol" am "beidio ymweld â'u heiddo yn gyson". 

"Mae Cyngor Dinas Bangor yn edrych ar ffyrdd y gall weithio yn agosach gyda'r Heddlu a chefnogi eu gweithgareddau er mwyn atal y math hyn o weithgaredd troseddol."

Daw hyn wedi i'r heddlu gyhoeddi eu bod wedi dod o hyd i ffatri ganabis “ar raddfa ddiwydiannol” ar Stryd Fawr Bangor ddiwedd Mawrth.

Cafodd ffatri ganabis bedwar llawr mewn adeilad gwag ei darganfod ddiwedd mis Ionawr, ac un arall ym mis Chwefror.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.