Newyddion S4C

Bridgen.jpg

Diarddel Andrew Bridgen o'r blaid Geidwadol

NS4C 26/04/2023

Mae AS Gogledd Orllewin Sir Gaerlŷr Andrew Bridgen wedi ei ddiarddel o'r blaid Geidwadol.

Daw hyn wedi iddo gymharu brechlynnau Covid-19 gyda'r Holocost yn ogystal â thorri rheolau lobïo. 

Roedd Mr Bridgen eisoes wedi colli chwip y blaid gan olygu ei fod yn eistedd yn Nhŷ'r Cyffredin fel aelod annibynnol. 

Ond mae'r blaid bellach wedi ei ddiarddel rhag bod yn aelod hefyd. 

Dywedodd llefarydd ar ran y blaid fod "Mr Bridgen wedi ei ddiarddel o'r blaid Geidwadol ar 12 Ebrill yn dilyn argymhelliad gan y panel disgyblu. 

"Mae ganddo 28 diwrnod o'r dyddiad hwn i apelio."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.