Newyddion S4C

Tîm datblygu CPD Bae Colwyn i chwarae mewn rownd derfynol wedi 'diffyg cyfathrebu' gan y Gymdeithas Bêl-droed

26/04/2023
CPD Bae Colwyn

Mae CPD Bae Colwyn wedi dweud mai eu tîm datblygu, ac nid eu tîm cyntaf, fydd yn cynrychioli’r clwb yn rownd derfynol Cwpan Gwasanaeth Gwaed Cymru yn erbyn y Barri ddydd Sadwrn. 

Mae’r clwb yn dweud eu bod wedi gwneud ymholiadau gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru ynglŷn â dyddiad bosib i’r rowndiau terfynol ers mis Chwefror. 

Mae'r clwb yn honni na chawson nhw gadarnhad ynglŷn â’r dyddiadau, a gyda chwaraewyr yn awyddus i wneud trefniadau ar ôl ddiwedd y tymor, eu bod wedi rhoi caniatâd i chwaraewyr y tîm cyntaf i orffen am yr haf yr wythnos hon. 

Daw hyn ar ôl i’r clwb hawlio eu lle yn y rownd derfynol ar ôl ennill rownd derfynol y gogledd yng Nghwpan Gwasanaeth Gwaed Cymru y penwythnos diwethaf. 

O ganlyniad, bydd y clwb yn anfon tîm ifanc i gystadlu yn erbyn y Barri yn y Drenewydd ddydd Sadwrn. 

'Siom'

Mewn datganiad ddydd Mercher, dywedodd llefarydd ar ran y clwb: “Ers sawl mis, rydym wedi gofyn am ddyddiadau bosib ar gyfer rownd derfynol y gogledd a chenedlaethol, er mwyn cael cynllunio o safbwynt y clwb, ond hefyd i alluogi chwaraewyr a staff i gynllunio gwyliau a threfnu rhywfaint o amser hamdden haeddiannol ar ôl tymor hir. 

 “Yn anffodus, er i ni wneud ceisiadau dro ar ôl tro dros nifer o wythnosau, yn mynd yn ôl i ddechrau mis Chwefror a chyn ein buddugoliaeth yn y rownd gynderfynol yn erbyn Cegidfa ar 18 Mawrth, ni wnaeth Cynghreiriau Cymru roi'r wybodaeth i ni. 

 “Roedd y chwaraewyr, sydd i gyd yn rhan amser ac sydd gydag ymrwymiadau gwaith a theulu, yn awyddus i ymlacio a sicrhau eu bod yn gallu trefnu eu gwyliau. 

 “Heb unrhyw benderfyniad gan drefnwyr y gystadleuaeth, fe wnaethon ni roi ein bendith iddynt dorri am y tymor dros benwythnos 29 a 30 Ebrill.

"Roedd hyn yn wreiddiol yn bythefnos llawn ar ôl y dyddiadau diwedd tymor a gawsom, ac 17 diwrnod wedi dyddiad gwreiddiol gêm gynghrair olaf y tymor yn erbyn Llandudno."

Ychwanegodd y clwb: “Yn y diwedd, fe gyhoeddwyd dyddiad y gêm ar ddydd Gwener 14 Ebrill – diwrnod cyn ein gêm gynghrair olaf y tymor, oedd wedi ei hail-drefnu, a dim ond pythefnos cyn gêm derfynol genedlaethol bosib. 

 “Felly, oherwydd absenoldebau sylweddol, nid oes gennym unrhyw ddewis ond gosod ein tîm datblygu ar gyfer y rownd derfynol genedlaethol, ac mi fyddwn yn llwyr gefnogi ein tîm ifanc. 

 “Rydym yn siomedig ei fod wedi dod i hyn – yn siomedig i’n cefnogwyr, gwrthwynebwyr y Barri, Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Gwasanaeth Gwaed Cymru fel partneriaid y Cwpan a Chlwb Pêl-droed Y Drenewydd, ond nid oes gennym unrhyw opsiwn arall yn y sefyllfa anodd hon.” 

 Mae Newyddion S4C wedi gofyn i Gymdeithas Bêl-droed Cymru am ymateb. 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.