Eurovision 2021: Dim cynrychiolaeth i Gymru y tro hyn?

Nation.Cymru

Ar drothwy Eurovision 2021, mae pobl wedi bod yn galw am gynrychiolaeth Gymreig yn y gystadleuaeth. 

Mae Cymru wedi gwneud cais yn y gorffennol i gael cystadlu yn y gystadleuaeth fel gwlad yn annibynnol, ond mae’r ceisiadau wedi bod yn aflwyddiannus hyd yma. 

Dywed Nation.Cymru fod y gantores, Bronwen Lewis, eisoes wedi cynnig ei hun fel cynrychiolydd dros Gymru. 

Mae Eurovision yn cael ei chynnal yn Rotterdam yn yr Iseldiroedd nos Sadwrn. 

James Newman sydd â’r dasg o geisio adfer record wael y Deyrnas Unedig dros y blynyddoedd diwethaf – gyda’r safle olaf neu olaf ond un yn un cyfarwydd. 

Mae Nation.Cymru yn adrodd fod nifer o Gymry wedi cynrychioli’r Deyrnas Unedig dros y blynyddoedd, neb llai na Mary Hopkin yn 1970, Jessica Garlick yn 2002, Bonnie Tyler yn 2013 a Lucie Jones yn 2017. 

Roedd y Gymraes, Nicky Stevens, yn aelod o’r band Brotherhood of Man, a enillodd y gystadleuaeth yn 1976. 

Darllenwch y stori’n llawn yma.