Gwyntoedd o hyd at 70mya yn taro'r gogledd

North Wales Live

Cafodd rhannau o ogledd Cymru eu taro gan wyntoedd cryfion o hyd at 70 milltir yr awr dros nos.

Fe olygodd hyn amodau teithio heriol mewn sawl ardal gyda'r heddlu'n annog pobl i gymryd gofal wrth deithio.

Mae rhybuddion am lifogydd posib yn weithredol mewn mannau, gyda gweithfeydd ffordd wedi eu gohirio oherwydd y tywydd, yn ôl North Wales Live.

Mae disgwyl i'r tywydd gwyntog barhau tan 21:00 nos Wener.

Darllenwch y stori'n llawn yma.