Newyddion S4C

'Neb ar goll' wedi i gwch gael ei ddarganfod heb griw ar y môr

19/03/2023
CWCH

Mae Heddlu'r Gogledd wedi dweud eu bod yn fodlon nad oes neb ar goll yn dilyn darganfod cwch yn y môr heb griw ger Bae Colwyn ddydd Sadwrn.

Am oddeutu 06.00 y bore cafodd yr heddlu wybod am y cwch yn y môr rhwng y pier a Phorth Eirias.

Dywedodd Gwylwyr y Glannau fod ymdrechion i dod o hyd i berchnogion y cwch heb ganfod unrhyw atebion.

Mewn diweddariad ddydd Sul, dywedodd Heddlu'r Gogledd eu bod "yn fodlon nad oes unrhyw bobl a allai fod ar goll o'r cwch.

"Diolch i’r holl aelodau hynny o’r cyhoedd a ddaeth ymlaen gyda gwybodaeth am amgylchiadau’r cwch “Phoenix Hardy” a oedd ar goll ac wedi’i olchi i’r lan ar draeth Bae Colwyn.

"Mae ymholiadau'n parhau i ddeall yr amgylchiadau arweiniodd at olchi'r cwch i'r lan."

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.