Newyddion S4C

Y Gyllideb: Beth sydd i'w ddisgwyl gan y Canghellor

Y Gyllideb: Beth sydd i'w ddisgwyl gan y Canghellor

NS4C 15/03/2023

Am y tro cyntaf, bydd y Canghellor Jeremy Hunt yn cyhoeddi ei gyllideb ddydd Mercher.

Daw'r cyhoeddiad fisoedd wedi i'r Canghellor godi trethi ym mis Tachwedd mewn ymgais i geisio sefydlogi sefyllfa ariannol y DU.

Mae disgwyl i'r Canghellor ganolbwyntio ar fesurau i geisio annog pobl i ddychwelyd i'r gweithle, er mwyn ceisio " hybu twf " yn yr economi. 

"Yn yr hydref, bu'n rhaid gwneud penderfyniadau anodd i sicrhau sefydlogrwydd ariannol, " meddai.

"Rydym nawr yn datgelu ein cynllun nesaf: Cyllideb i greu twf."

Mae disgwyl i'r Canghellor gyhoeddi'r canlynol yn ei gyllideb, amser cinio ddydd Mercher.

Dychwelyd i'r gwaith

Mae annog pobl i ddychwelyd i'r gweithle yn allweddol i'r gyllideb, meddai Mr Hunt.

Bydd yn ceisio annog pobl dros 50 oed, pobl sydd â salwch hirdymor a phobl anabl, yn ogystal â phobl sydd yn hawlio budd-daliadau a rhieni i ddychwelyd i'r gweithle.

Mae disgwyl iddo roi'r gorau i'r drefn bresennol o asesu pobl sy'n hawlio budd-dal salwch. 

Yn ogystal, mae disgwyl i'r Canghellor roi taliadau o flaen llaw i rieni sy'n hawlio Credyd Cynhwysol ar gyfer gofal plant, a chynyddu'r swm y gallant eu hawlio. Gallai'r cynnydd fod yn werth cannoedd o bunnoedd.

Mae disgwyl i Mr Hunt hefyd gyhoeddi cynllun i ddelio â chostau cynyddol gofal plant yn Lloegr.

Costau Byw

Ben bore Mercher, rai oriau cyn y gyllideb, datgelodd y Canghellor y bydd y gefnogaeth ar gyfer biliau ynni yn parhau am dri mis ychwanegol.

Bydd y cap biliau ynni, sydd yn rhewi bil ar gyfartaledd i ddim mwy na £2,500, yn cael ei ymestyn ar gyfer mis Ebrill, Mai a Mehefin. Mae hynny yn werth £160 ar gyfer pob aelwyd ar gyfartaledd.

Mae disgwyl i'r Canghellor gyflwyno newidiadau ar gyfer mesuryddion rhagdalu, trwy ddod a'r "premiwm rhagdalu" i ben o fis Gorffennaf.

Pensiwn ac Amddiffyn

Yn ôl adroddiadau, mae'r Canghellor yn ystyried codi'r cap ar gyfraniadau blynyddol di-dreth pensiynau i £40,000.

Yn ogystal, fe allai oedran pensiwn y wladwriaeth godi i 68 ynghynt na'r disgwyl.

Wrth i'r rhyfel yn Wcráin barhau, mae'r Prif Weinidog Rishi Sunak wedi addo £5 biliwn ychwanegol i'r fyddin dros ddwy flynedd, gyda £1.98 biliwn yn ychwanegol eleni a £2.97 biliwn y flwyddyn nesaf ar gyfer amddiffyn.

Cytundebau 

Wedi misoedd o streicio ar hyd y GIG, trafnidiaeth ac addysg, mae'n bosib y gall y Canghellor gynnig mwy o fanylion ar ddatrysiad a chytundebau ar gyflog er mwyn ceisio dod a'r streiciau i ben.

Mae undebau sydd yn cynrychioli gweithwyr ambiwlans ac athrawon yng Nghymru eisoes wedi gohirio streiciau yn dilyn cynigion gan Lywodraeth Cymru.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.