Newyddion S4C

Llun o gar heddlu.

Bachgen 13 oed wedi'i anafu ar ôl cael ei daro gan lori graeanu

NS4C 09/03/2023

Mae bachgen 13 oed wedi'i gludo i'r ysbyty gydag anafiadau difrifol wedi iddo gael ei daro gan lori graeanu. 

Cafodd y bachgen ei daro wrth gerdded ar Ffordd Ddosbarthu Parc Lansbury yng Nghaerffili fore Iau. 

Cafodd ei gludo i Ysbyty Athrofaol Cymru yn Nghaerdydd lle mae'n parhau i dderbyn triniaeth. 

Dywedodd Heddlu Gwent ei fod mewn cyflwr sydd yn peryglu ei fywyd. 

Mae dyn 36 oed wedi'i arestio ar amheuaeth o achosi anaf difrifol drwy yrru yn ddiofal.

Mae Heddlu Gwent yn parhau i ymchwilio i'r digwyddiad ac yn apelio am unrhyw wybodaeth. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.