Dros 90 o swyddi cwmni ynni yn y fantol yng Nghaerdydd

Wales Online

Mae dros 90 o swyddi yn y fantol mewn cwmni ynni yng Nghaerdydd.

Mae disgwyl i Opus Energy, a agorodd ei ddrysau yn 2016, israddio'r cwmni ac fe all hyn arwain at gau'r swyddfa sydd yng nghanol y brifddinas. 

Yn ôl WalesOnline, daw'r penderfyniad ar ôl i'r cwmni wneud £60m o golled o ganlyniad i'r pandemig, ac mae hyn wedi arwain at sefyllfa lle mae 93 o swyddi bellach mewn perygl. 

Darllenwch y stori'n llawn yma.

Llun: Google