Newyddion S4C

Albina Yevko.jpg

'Torcalon' teulu wedi i ferch 14 oed o Wcráin farw yn Nyfnaint

NS4C 07/03/2023

Mae teulu merch 14 oed o Wcráin fu farw yn Nyfnaint wedi rhoi teyrnged i'w merch "hyfryd". 

Fe aeth Albina Yevko, 14, ar goll ar 4 Mawrth ac fe gafodd ei chanfod yn ddiweddarach yn anymwybodol ar draeth Dawlish yn ne Dyfnaint. 

Cafodd ei chludo i'r ysbyty, lle bu farw yn ddiweddarach. 

Mewn datganiad a gafodd ei gyhoeddi gan yr heddlu, dywedodd ei mam, Inna Yevko, ei bod hi "a'r teulu wedi eu torri o fod wedi colli ein Albina hyfryd. 

"Ni all unrhyw beth gymryd ei lle yn ein calonnau. Rydym yn gofyn fod ein preifatrwydd yn cael ei barchu ar yr amser ofnadwy o anodd yma."

Dywedodd Heddlu Dyfnaint a Chernyw fod ymholiadau yn parhau i amgylchiadau ei marwolaeth. 

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Becky Davies eu bod yn "disgwyl canlyniadau'r archwiliad post-morterm ddydd Iau, ond yn y cyfamser, gofynnwn i deulu ac anwyliaid Albina gael preifatrwydd wrth iddynt ddod i delerau â'u colled."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.