Newyddion S4C

Dr Maggie Aderin-Pocock

Creu dol Barbie i gofnodi cyfraniad seryddwraig

NS4C 07/03/2023

Mae seryddwraig Brydeinig wedi cael ei hanrhydeddu â dol Barbie unigryw i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched ac Wythnos Wyddoniaeth Prydain.

Cafodd y ddol ei chreu gan gwmni Matel, er mwyn anrhydeddu Dr Maggie Aderin-Pocock sydd yn cyflwyno rhaglen The Sky At Night ar BBC One.

Mae'n gydnabyddiaeth o'i gwaith wrth annog merched i astudio pynciau'r gofod a gwyddoniaeth.

Mae'r ddol yn gwisgo ffrog sydd â sêr arni ac mae hefyd ganddi delesgop, sydd yn adlewyrchu gwaith Dr Aderin-Pocock.

Dywedodd ei bod eisiau ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr.

"Ers cwympo mewn cariad gyda'r syniad o deithio i'r gofod pan yn ferch ifanc, dwi wedi treulio fy ngyrfa yn ceisio dangos i ferched bod gwyddoniaeth y gofod yn hudolus iawn.

"Dwi eisiau ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr, a merched yn enwedig. Dwi'n gobeithio bod y ddol yn atgoffa merched bod unrhyw beth yn bosib pan yn anelu am y sêr."

'Chwalu ystrydebau'

Mae'r gwyddonydd  54 oed yn ymwybodol nad yw'n "ffitio ystrydeb pawb o wyddonydd" a'i bod hi eisiau chwalu'r ystrydebau hynny.

"Yn aml mae gennym ddelweddau ystrydebol o'r hyn mae pobl yn ei wneud fel swyddi, a dwi'n hoffi chwalu'r ystrydebau hynny pan dwi'n cael y cyfle.

"Yn ystod fy magwraeth, roeddwn yn hoffi chwarae gyda Barbies, a dwi dal yn hoff o wneud gyda fy merch.

"Pan oni'n fach, nid oedd Barbie yn edrych fel fi. Mae'n fraint i dderbyn y ddol yma sydd yn dathlu fy ngwaith.

"Roedd fy merch a finnau yn dawnsio o gwmpas y stafell fyw pan wnes i glywed y newyddion."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.