Safleoedd Amgueddfa Cymru yn ailagor unwaith eto

Safleoedd Amgueddfa Cymru yn ailagor unwaith eto

NS4C

Fe fydd safleoedd Amgueddfa Cymru yn dechrau ailagor unwaith eto o ddydd Mercher, 19 Mai ymlaen. 

Daw hyn wrth i Gymru symud i lefel rhybudd dau'r wythnos hon, gydag atyniadau dan do megis amgueddfeydd ac orielau yn cael ailagor i'r cyhoedd. 

Bydd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe yn ailagor ar ddydd Mercher 19 Mai.

Fe fydd Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru ac Amgueddfa Lechi Cymru yn Llanberis yn ailagor ar ddydd Iau 20 Mai. Bydd yr Amgueddfa Wlân Cymru, Drefach Felindre ac Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion hefyd yn agor ar ddydd Iau 20 Mai.

Yn ôl Amgueddfa Cymru, fe fydd yna sawl newid i'r safleoedd gan gynnwys rheoli nifer ymwelwyr ar y safle drwy gyflwyno system archebu ymlaen llaw, arwyddion ymbellhau cymdeithasol drwy'r gofodau cyhoeddus, systemau unffordd, a rhagor o lanhau.

Dywedodd David Anderson, Cyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru: “Mae'n bleser gennym allu croesawu ymwelwyr yn ôl i'n hamgueddfeydd cenedlaethol.  

"Rydym yn ailagor unwaith eto gydag ystod lawn o fesurau diogelwch yn eu lle er mwyn sicrhau fod pawb yn gallu mwynhau ymweliad diogel a braf.

"Rydym oll wedi wynebu heriau digynsail dros y misoedd diwethaf ac er ein bod wedi bod ar gau rydym wedi parhau i gefnogi miloedd o bobl yn ein cymunedau ar draws Cymru i ymgysylltu gyda'n hamgueddfeydd a'n casgliadau cenedlaethol. 

"Bydd ein hamgueddfeydd a'n casgliadau yn adnodd pwysig ar gyfer gwellhad ac adfywiad y genedl yn 2021 a thu hwnt a dwi'n gobeithio y bydd pawb yn dychwelyd i ymweld â ni a'n cefnogi ni."

Image
Llun Amgueddfa Cymru
Llun Amgueddfa Cymru

Cofio Covid-19

I gofio cyfnod heb ei debyg, mae Amgueddfa Cymru wedi casglu deunyddiau a phrofiadau pobl sy’n byw yng Nghymru yn ystod cyfnod Covid-19.

Dywedodd Nia Williams, Cyfarwyddwr Addysg a Rhaglenni Cyhoeddus Amgueddfa Cymru: "Ni'n byw trwy hanes, a fel Amgueddfa Genedlaethol Hanes Cymru, mae hi wedi bod yn bwysig iawn bod ni yn casglu'r cof cenedlaethol 'na wrth bod e'n digwydd o'n cwmpas ni."

Y bwriad yw creu arddangosfa gyda'r deunyddiau ymhen blynyddoedd i ddod.

"Ni wedi bod yn casglu covid - mae pobl wedi rhoi gwrthrychau i ni, ma' nhw hefyd wedi rhannu eu profiadau personol gyda ni, a ma' hwn yn gof cenedlaethol o fyw trwy covid. Fe fydd e'n creu dwi'n siŵr arddangosfa yn y dyfodol, ond hefyd adnodd addysgol bwysig i Gymru."

Llun: Google Street View