Newyddion S4C

Pont y Borth yn cau yn rhannol ddydd Llun wrth i waith ail-ddechrau

06/03/2023
Cyngor Môn - Pont Menai

Bydd Pont y Borth yn cau yn rhannol ddydd Llun wrth i waith cynnal a chadw ail-ddechrau.

Mae disgwyl i'r gwaith barhau nes o leiaf dydd Iau, 9 Mawrth. 

Ym mis Hydref y llynedd cafodd y bont ei chau yn gyfan gwbl i draffig ar ôl i beirianwyr godi pryderon am sefydlogrwydd y bont grog. 

Maen nhw wedi gosod hangeri dros dro er mwyn sicrhau diogelwch y bont ar hyn o bryd ond y nod rŵan yw tynnu'r hen hangeri a gosod rhai newydd sy'n gweddu at y bont yn eu lle.

Cafodd y bont ei hailagor i gerbydau yn pwyso llai na 7.5 tunnell ym mis Chwefror, ond nawr mae'n rhaid gwneud gwaith pellach cyn gallu ailagor y bont i bob math o draffig.

'Pob ymdrech'

Bydd un lôn yn cael ei gau o 6 Mawrth wrth i beirianwyr newid yr hangeri ar y bont.

Bydd goleuadau traffig yn weithredol ar naill ochr y bont rhwng 9am a 3pm rhwng dydd Llun a dydd Iau.

Y bwriad yw cwblhau’r gwaith o fewn pedwar diwrnod, ond fe allai gymryd hyd at 10 ddiwrnod, yn ôl Llywodraeth Cymru.

"Gwnaed pob ymdrech i darfu cyn lleied â phosibl yn yr ardal leol," meddai llefarydd ar ran y llywodraeth.

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru yn gynharach fis Chwefror nad oedd bwriad ganddyn nhw godi trydedd bont dros y Fenai.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.