Newyddion S4C

Llun gan Jeremy Segrott (CC BY 2.0).

Pris tocynnau trên yn codi o 5.9% ar gyfartaledd yng Nghymru a Lloegr

NS4C 05/03/2023

Mae pris tocynnau trên yng Nghymru a Lloegr yn codi 5.9% o ddydd Sul.

Mae’r cynnydd yn uwch na chynnydd y llynedd o 4.8% ond o dan lefel chwyddiant.

Fe fydd cost tocyn tymor o Abertawe i Gaerdydd yn codi o £1,956 i £2,068.

Dywedodd Llywodraeth y DU nad oeddynt eisiau ychwanegu at y pwysau ar deuluoedd.

Ond mae grwpiau ymgyrchu yn mynnu nad yw teithwyr yn cael gwerth am eu harian oherwydd gwasanaeth gwael a streiciau.

Mae tua 45% o gost tocyn yn cael ei rheoleiddio gan gynnwys y rhan fwyaf o docynnau tymor, cardiau teithio a rhai gwasanaethau cyfnodau tawel.

Dywedodd y cwmnïau trên fod angen gosod prisiau ar lefel briodol ar gyfer y diwydiant rheilffordd a chwsmeriaid.

"Mae penderfyniad y llywodraeth i gadw prisiau yn is na chwyddiant yn ddealladwy," meddai Rail Delivery Group, y corff sy'n cynrychioli cwmnïoedd y rheilffordd.

"Mae'n bwysig gosod prisiau ar lefel sy'n addas ar gyfer teithwyr a'r diwydiant."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.