Rhybudd melyn am wyntoedd i Gymru

NS4C

Mae rhybudd melyn am wyntoedd cryfion mewn grym am y rhan helaeth o Gymru ddydd Iau a dydd Gwener.

Daeth y rhybudd mewn grym am 15:00 brynhawn Iau a bydd yn parhau tan 21:00 nos Wener.

Dywed y Swyddfa Dywydd y bydd yr amodau mwyaf gwyntog mewn rhannau o dde Cymru yn hwyr nos Iau.

Ond, mae'r rhybudd bellach wedi ei ymestyn i rannau o'r gogledd hefyd.

Mae gwyntoedd o hyd at 55 i 60 milltir yr awr yn bosib mewn mannau arfordirol neu fynyddig.

Mae'n bosib y bydd oedi i wasanaethau trafnidiaeth am gyfnod.

Bydd y gwyntoedd yn gostegu yn ddiweddarach ddydd Gwener.

Mae'r rhybudd bellach yn effeithio ar 19 o 22 awdurdod lleol Cymru:

 • Abertawe
 • Blaenau Gwent
 • Bro Morgannwg
 • Caerdydd
 • Caerffili
 • Casnewydd
 • Castell-nedd Port Talbot
 • Ceredigion
 • Conwy
 • Gwynedd
 • Merthyr Tudful
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Powys
 • Rhondda Cynon Taf
 • Sir Benfro
 • Sir Gaerfyrddin
 • Sir Fynwy
 • Torfaen
 • Ynys Môn