Newyddion S4C

Rhieni Kaylea Titford

Dedfrydu mam a thad Kaylea Titford i chwech a saith mlynedd yn y carchar

NS4C 01/03/2023

Mae mam a thad Kaylea Titford wedi eu dedfrydu i chwech a saith mlynedd a chwe mis yn y carchar ddydd Mercher.

Cafodd Kaylea Titford ei darganfod yn farw yn ei chartref yn y Drenewydd ym Mhowys fis Hydref 2020, ar ôl i'w rhieni ganiatáu iddi fynd yn or-dew. Roedd gan Kaylea y cyflwr spina bifida. 

Cafodd y rhieni eu dedfrydu yn Llys y Goron Abertawe ddydd Mercher a dyma oedd y tro cyntaf i ddedfryd gael ei darlledu mewn llys yng Nghymru.

Wrth eu dedfrydu dywedodd y barnwr Ustus Griffiths nad oedd rhieni Kaylea Titford wedi cymryd camau er mwyn sicrhau ei bod hi’n cael y cymorth oedd ei angen arni.

“Roedd yn esgeulustod affwysol,” meddai.

“Roedd cymorth yno i ofyn amdano, ond cafodd ei anwybyddu."

'Bregus'

Plediodd ei mam, Sarah Lloyd-Jones, 39, yn euog i ddynladdiad trwy esgeulusdod difrifol y llynedd, tra gwadodd ei thad Alun Titford y cyhuddiad, cyn cael ei ddyfarnu'n euog wedi achos fis Ionawr 2022.

Roedd Kaylea Titford yn pwyso 22 stôn 13 pwys pan gafodd ei darganfod yn farw. Clywodd y llys iddi gael ei darganfod "mewn amodau anaddas i unrhyw anifail, heb sôn am ferch 16 oed fregus."

Roedd ei thad wedi dweud wrth y rheithgor mai ei bartner oedd yn bennaf gyfrifol am y gofal dros Kaylea.

Cafodd y ddau eu dedfrydu ddydd Mercher yn yr achos cynta yng Nghymru i gael ei ffilmio.

Daw hynny yn sgil newidiadau i'r gyfraith y llynedd sydd bellach yn caniatáu camerâu mewn llysoedd barn. 

Llun: Rhieni Kaylea Titford, Alun Titford a Sarah Lloyd-Jones. Llun gan Jacob King / PA.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.