Newyddion S4C

Gwern Gwynfil cadeirydd YesCymru

Angen ‘deffro’ medd cadeirydd YesCymru yn sgil cwymp mewn cefnogaeth dros annibyniaeth

NS4C 01/03/2023

Mae cadeirydd YesCymru wedi dweud fod angen i’r mudiad “ddeffro” yn sgil cwymp mewn cefnogaeth dros annibyniaeth.

Awgrymodd pôl gan YouGov bod 18% o blaid annibyniaeth, 55% yn erbyn a 20% ddim yn siŵr.

Roedd hynny’n gwymp sylweddol ers mis Awst y llynedd pan oedd pôl piniwn gan YouGov yn awgrymu fod 30% yn gefnogol o annibyniaeth.

Dywedodd Prif Weithredwr YesCymru, Gwern Gwynfil: "Rhaid i'r ffigurau hyn fod yn brociad i'r ymgyrch dros annibyniaeth.

“Mae llawer mwy o waith i'w wneud os ydym am berswadio ein cyd-ddinasyddion i rannu ein gweledigaeth ar gyfer Cymru rydd ac annibynnol.

"Er mwyn i annibyniaeth Cymru gael ei gymryd o ddifrif, mae rhaid i ni gynnig gweledigaeth rymus o'r dyfodol disglair hwn i Gymru.”

Anghydfod

Y flwyddyn ddiwethaf fe gynhaliodd YesCymru eu gorymdeithiau cyntaf ers 2019 yn Wrecsam a Chaerdydd ar ôl gorfod canslo rhai blaenorol yn sgil y pandemig Covid.

Bu anghydfod o fewn y mudiad hefyd gyda’r Pwyllgor Canolog oll yn ymddiswyddo yn 2021 a chreu strwythur llywodraethol newydd.

Galwodd Gwern Gwynfil ar gefnogwyr annibyniaeth i gyd-dynnu er mwyn cyrraedd eu nod.

“Rhaid i gefnogwyr annibyniaeth uno ag un llais, siarad yn glir, ac argyhoeddi ein holl gymunedau mai Annibyniaeth yw’r unig ffordd i dorri yn rhydd o gylch tlodi a thangyflawni,” meddai.

“Mae canrifoedd o gael ein rhwymo i arweinyddiaeth a gormes San Steffan wedi ein llethu yn rhy hir.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.