Newyddion S4C

Dion Davies

Un o actorion S4C yn ennill dros £55,000 ar y loteri

NS4C 20/02/2023

Mae'r actor Dion Davies wedi ennill £55,086 ar yr EuroMillions, ar ôl iddo brynu'r tocyn lwcus cyn y Nadolig tra roedd yn actio mewn panto yn Aberdaugleddau.  

Mae'r actor yn wyneb cyfarwydd ar S4C ac wedi actio mewn nifer fawr o gyfresi a dramâu - yn eu plith Rownd a Rownd, Tair Chwaer, Y Glas ac Amdani.

Roedd Dion Davies yn clirio ei gar, cyn mynd ag e i'w olchi, pan ddaeth o hyd i'r tocyn. 

Roedd e'n perfformio yn ‘Sleeping Beauty’ yn Theatr Y Torch yn Aberdaugleddau ar y pryd. 

Mae Dion wedi bod yn perfformio mewn pantomeim yno bob blwyddyn ers 2010. 

Gan na sylweddolodd ei fod wedi ennill pan gafodd y rhifau lwcus eu cyhoeddi ar 20 Rhagfyr, cyhoeddodd y Loteri Cenedlaethol fis Ionawr nad oedd unrhywun wedi hawlio'r tocyn buddugol. 

Dywedodd Dion: “ Roedd angen i fi lanhau'r car y tu mewn ac allan. Roedd mewn cyflwr ofnadwy, ar ôl sawl taith, felly fe benderfynais fynd ag e at lanhawr car proffesiynol.

"Gofynnodd y gweithiwr i mi gael gwared â phopeth a oedd yn perthyn i mi, cyn iddo ddechrau ar y gwaith glanhau, rhag ofn iddo daflu rhywbeth gwerthfawr ! 

"Rydw i mor falch iddo wneud hynny !  

“ Fe es i â'r tocyn i'r Spar yn Nhregaron, a dywedodd y dyn yn y siop bod angen i fi ffonio'r rhif ar y tocyn, gan ei fod yn un buddugol !" 

Fe ddychwelodd Dion adref at ei wraig Ifana, ac fe ffoniodd y Loteri Cenedlaethol i hawlio'r wobr. 

Cafodd y tocyn buddugol ei ddarganfod gan Dion ddydd Iau, 2 Chwefror, chwe wythnos ar ôl i'r rhifau gael eu tynnu, a phythefnos wedi'r cyhoeddiad nad oedd unrhyw un wedi hawlio'r tocyn, gan annog chwaraewyr i wirio eu tocynnau. 

Mae gan Dion ac Ifana fab 15 oed ac maen nhw'n bwriadu mynd ar wyliau i'r Eidal eleni, i wario rhan o'r enillion. 

Llun: Loteri Cenedlaethol 

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.