Newyddion S4C

Ffion Dafis

Rhaglen newydd i drafod y celfyddydau ar Radio Cymru

NS4C 19/02/2023

Ym mis Ebrill bydd rhaglen newydd sbon ar brynhawn dydd Sul ar BBC Radio Cymru yn trin a thrafod y celfyddydau.

Yr awdur a’r actor Ffion Dafis, fydd yn cyflwyno, a daw’r rhaglen ddwy awr wythnosol â chyfle i adlewyrchu a thrafod bywyd celfyddydol Cymru a thu hwnt ar draws pob genre.

Daw wrth i Hywel Gwynfryn gyhoeddi y bydd yn camu'n ôl o gyflwyno ei raglen wythnosol.

Ym mis Medi y llynedd roedd nifer ym myd y celfyddydau wedi beirniadu penderfyniad BBC Radio Cymru i ddod â'r rhaglen gelfyddydol Stiwdio i ben.

Y rhaglen a oedd yn cael ei chyflwyno gan Nia Roberts oedd yr unig un ar y pryd a oedd wedi'i neilltuo i drafod y celfyddydau yng Nghymru.

Wrth drafod y rhaglen newydd dywedodd Ffion Dafis: “Dyma raglen fydd yn adlewyrchu cyffro a hwyl y cynnyrch celfyddydol yng Nghymru yn ei holl amrywiaeth.

“Dwi wir yn edrych ymlaen i gael mynd dan groen pethau a rhannu’r cynnwys anhygoel gyda chynulleidfa wych Radio Cymru.

“Byddwch yn barod am arlunwyr, dylunwyr, artistiaid drag, digrifwyr, perfformwyr hip hop, Beirdd a Chantorion a mwy!”

Bydd y newidiadau i amserlen Radio Cymru yn weithredol o’r 2il o Ebrill.

‘Esblygu’

Dywedodd Dafydd Meredydd, Golygydd BBC Radio Cymru bod y rhaglen newydd yn “adlewyrchu’r celfyddydau yn rhan greiddiol o beth mae Radio Cymru wedi ei wneud dros y blynyddoedd ac yn rhan o’n D.N.A. ni”.

“Felly mae’r rhaglen newydd yma, yn oriau brig y gwasanaeth, yn gam pwysig arall ymlaen,” meddai.

“Ac wrth groesawu Ffion i deulu cyflwynwyr Radio Cymru, mae’n diolch yn fawr i Hywel Gwynfryn wrth i’w berthynas o gyda’r orsaf esblygu unwaith eto.

“Mi ydw i’n edrych ymlaen yn fawr i glywed cynnyrch Hywel y cynhyrchydd, tra’n parhau i glywed ei gyfraniadau yn fyw ar y tonfeddi.

“Yn barod, mae o wedi llwyddo i gloddio aur gwerthfawr o archif BBC Cymru ar raglen Bore Cothi.”

Cyfrannu

Bydd Hywel Gwynfryn yn parhau i ddarlledu ar donfeddi Radio Cymru tra hefyd yn cychwyn trywydd newydd wrth gynhyrchu rhaglenni dogfen.

Bydd un yn olrhain hanes y bardd o Fôn, Goronwy Owen a’r llall yn edrych ar hanes Derwen-gam yng Ngheredigion.

Dywedodd Radio Cymru y bydd Hywel Gwynfryn yn parhau i gyfrannu at raglen Bore Cothi a chynhyrchu Swyn y Sul: Elin Manahan Thomas.

Yn ddiweddarach eleni bydd yn cyflwyno a chynhyrchu ei raglen Nadolig ei hun ar Radio Cymru.

Wrth siarad er ei raglen heddiw, dywedodd: "Dwi wastad wedi meddwl am Radio Cymru fel un teulu mawr a chitha yn rhan bwysig o'r teulu hwnnw ers sefydlu'r gwasanaeth yn 1977.

"Ond cyn cychwyn ar fy nhaith yn y byd darlledu yn 1964 wnes i erioed feddwl byswn dal i deithio trigain mlynedd yn ddiweddarach.

"Dwi wedi cael cyfle fwy nag unwaith i droi i'r chwith a'r dde oddi ar brif ffordd fy ngyrfa i ysgrifennu, cynhyrchu yn ogystal a chyflwyno a holi, a rwan dwi'n cael cyfle unwaith eto i wneud hynny.

"Mae na dro arall ar y ffordd... ond fyddai'n dal i gyfrannu i'r gwasanaeth yma mae gen i gymaint o ddyled iddo fo."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.