Caerdydd a'r Fro: Brechiad i bawb dros 18 erbyn diwedd y mis

NS4C

Mae Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro wedi cyhoeddi y bydd pawb dros 18 oed wedi cael cynnig brechiad rhag Covid-19 erbyn diwedd y mis.

Fe gadarnhaodd y bwrdd ddydd Mawrth ei bod wedi trefnu apwyntiadau brechu ar gyfer pawb dros 18 oed i dderbyn eu dos cyntaf o'r brechlyn erbyn 30 Mai.

Mae hyn ddeufis ynghynt na tharged brechu Llywodraeth Cymru.

Mae'r llywodraeth yn bwriadu fod pawb dros 18 oed yng Nghymru wedi derbyn o leiaf un brechiad i'w hamddiffyn rhag y feirws erbyn diwedd mis Gorffennaf.

Dywedodd y bwrdd y dylai llythyron gyrraedd erbyn diwedd yr wythnos yn gwahodd pobl i gael eu brechu.

Mae'r bwrdd wedi annog unrhyw un na fydd wedi derbyn apwyntiad erbyn hynny i gwblhau ffurflen ar ei gwefan neu i ffonio'r Bwrdd Iechyd ar 02921 841234.