Newyddion S4C

Lori ym Mwlgaria

Arestio chwech ar ôl darganfod cyrff 18 o bobl mewn lori ym Mwlgaria

NS4C 19/02/2023

Mae chwech o bobl wedi eu cyhuddo o fasnachu mewn pobl ar ôl i gyrff 18 o fudwyr o Afghanistan gael eu darganfod mewn lori ger Sofia, prifddinas Bwlgaria.

Roedd 52 o bobl yn y lori ac fe lwyddodd 34 i oresgyn.  Roedd un o’r rhai fu farw yn blentyn.

Dywedodd swyddogion fod y gyrrwr wedi gwrthod atal y cerbyd er gwaethaf y sŵn cyson ac uchel gan y bobl oedd mewn mannau cudd yn y lori.

Mae pump o’r rhai sydd wedi eu cyhuddo yn y ddalfa ond mae un arall wedi ffoi.

Roedd y gyrrwr a’i gymar ymhlith y rhai sydd wedi eu cyhuddo.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.