Newyddion S4C

Newid cyfraith er mwyn 'cadw mwy o drysorau mewn amgueddfeydd'

18/02/2023
Chwilio am drysor

Mae gweinidog Llywodraeth y DU wedi galw am newid yn y gyfraith er mwyn sicrhau bod mwy o drysorau yn cael eu cadw mewn amgueddfeydd. 

Yn ôl y Gweinidog Treftadaeth, Yr Arglwydd Parkinson, mae geiriad presennol y Ddeddf Trysor yn golygu bod nifer o drysorau yn cael eu gwerthu yn lle eu harddangos mewn amgueddfeydd. 

Wrth i fwy o bobl ddangos diddordeb mewn chwilio am drysorau, mae yna beryg y bydd rhagor o wrthrychau yn cael eu colli, medd y gweinidog. 

Bwriad y newid yn y ddeddfwriaeth yw ehangu'r diffiniad o beth yw trysor. 

Ar hyn o bryd, mae rhywbeth yn cael ei adnabod fel trysos os yw'n 300 o flynyddoed oed neu fwy ac wedi ei greu o fetal gwerthfawr, fel aur neu arian, neu yn rhan o gasgliad mawr. 

O dan y newidiadau, fe fydd y diffiniad o drysor yn ehangu i gynnwys unrhyw beth sydd dros 200 o flynyddoedd oed. 

Os ydy crwner yn dyfarnu bod eitem yn drysor, mae gan amgueddfa hawl i'w feddiannu cyn iddo gael ei werthu mewn ocsiwn. 

Dywedodd Yr Arglwydd Parkinson y bydd y newid yn sicrhau "nad yw eitemau pwysig yn cwympo trwy'r rhwyd." 

"Dywedwch fod eitem yn bwysig i hanes lleol, rhanbarthol neu genedlaethol, mae'n gallu cael ei adnabod fel trysor a'i rannu gyda'r cyhoedd mewn amgueddfa," meddai. 

"Mae'r rhan fwyaf o drysorau yn cael eu darganfod gan bobl gyffredin, felly rydym yn gweld mwy a mwy o eitemau sydd ddim yn cyrraedd y diffiniad presennol o drysor yn cael eu colli.

"Rydym eisiau sicrhau eu bod yn cael eu cadw ar gyfer amgueddfeydd, yn enwedig rhai lleol." 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.