Newyddion S4C

A fydd AI yn cyfansoddi caneuon Cymraeg y dyfodol?

A fydd AI yn cyfansoddi caneuon Cymraeg y dyfodol?

NS4C 10/02/2023

Ar Ddydd Miwsig Cymru, mae pobol ledled y wlad wedi bod yn mwynhau cerddoriaeth Gymraeg o bob math.

Ond wrth edrych tua'r dyfodol, faint o rôl fydd cyfrifiaduron a deallusrwydd artiffisial (artificial intelligence) yn chwarae yn y broses o gyfansoddi caneuon yn y dyfodol?

Mae rhaglenni cyfrifiadurol fel ChatGPT eisoes wedi cyffroi a chythruddo am ei allu anhygoel i greu cynnwys fel pe bai person go iawn wedi'i greu - o erthyglau newyddion i eiriau caneuon, neu farddoniaeth newydd.

Mae'n fater sy'n hollti barn. Mewn gig Dydd Miwsig Cymru i blant ysgol, fe ddywedodd Tara Bethan, sy'n perfformio dan yr enw, Tara Bandito, ei fod yn codi ofn arni.

"Y rheswm nes i ddechrau 'sgwennu a'r rheswm dwi dal yn 'sgwennu fy ngeiriau ydy fel catharsis, fel person, fel dynol ryw, i allu dadlwytho materion fy nghalon ar bapur er fy lles fy hun, a wedyn wnai adio cerddoriaeth a throi e mewn i gân, 'falle dipio fe mewn glityr, be bynnag," meddai.

"Felly i fi'n bersonol, mae'r syniad bod cyfrifiaduron neu tech yn mynd i fod yn siarad dros pobol yn fy ofni i."

'Iach i gofleidio technoleg newydd'

Yn chwarae mewn sawl band ac yn perfformio cerddoriaeth ei hun dan yr enw DD Darillo, mae Dylan Morgan yn hoff o arbrofi gyda systemau cyfrifiadurol i greu celf ar gloriau ei senglau ac i greu sŵn gwahanol yn ei gerddoriaeth.

Mae'n meddwl y gallai mwy o artistiaid ddefnyddio'r dechnoleg newydd er mwyn datblygu eu creadigrwydd.

"Dwi wedi defnyddio AI ar gyfer creu artwork i fy mand i, trwy roi'r geiriau yn yr AI ac edrych ar beth sy'n dod mas. A wedyn creu mwy o'r gwaith celf a chreu ryw feedback loop (yn ei gerddoriaeth), i weld beth sy'n dod mas a fi'n hapus iawn," meddai.

"Fi'n credu mae'n iach i gofleidio technoleg newydd, yn enwedig pan gall y dechnoleg newydd hwn herio'ch creadigrwydd eich hun."

Image
newyddion

'Rheoli'

Mae ChatGPT fel rhyw fath o gynorthwyydd personol, sy'n defnyddio bas data eang iawn i roi atebion hynod o fanwl.

A gyda'r gallu i greu geiriau caneuon newydd a chyfansoddi cerddoriaeth, mae angen cymryd gofal wrth ddefnyddio'r teclyn, yn ol un cyfansoddwr a pherfformwr.

"Dwi'n meddwl mai'r cwestiwn fan hyn ydy, ydy o llên-ladrata ar scale newydd?" meddai Elidyr Glyn, prif leisydd Bwncath.

"Mae pob AI yn dibynnu ar yr bas data sydd y tu ôl iddo fo a felly go iawn, gwaith pawb ydy o mewn ffordd.

"Mae dal dwi'n meddwl yn gwestiwn o 'ai'r Ai sydd wedi'i greu o?' Dwi ddim yn meddwl bod ni'n gallu dweud hynna os ydy o'n dibynnu ar waith pobol. Mae isio rhyw fath o reoli pwy sy'n cael defnyddio gwaith AI fel gwaith ei hunain."

Yn ôl PRS, sy'n cynrychioli hawliau artistiaid yn y byd cerddorol, maen nhw'n gweithio i asesu'r heriau a'r cyfleoedd y mae deallusrwydd artiffisial yn eu cynnig.

Eu prif nod, yn ôl y grwp, yw sicrhau bod aelodau PRS yn parhau i gael eu talu am eu gwaith a'u bod yn cadw rheolaeth ar le mae eu cerddoriaeth yn cael ei defnyddio.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.