Newyddion S4C

Darren Moore

Arestio dyn mewn cysylltiad â marwolaeth dyn arall yng Nghaerdydd

NS4C 25/01/2023

Mae dyn 50 oed wedi'i arestio mewn cysylltiad â marwolaeth dyn arall yng Nghaerdydd dros y penwythnos. 

Daeth yr heddlu o hyd i gorff Darren Moore, 39 oed, o Gasnewydd, yn yr ardal ger Plas Windsor a Heol y Parc ar ddydd Sul, 22 Ionawr.

Cafodd ei weld ddiwethaf am 05:00 mewn dillad drag ac yn gwisgo colur ar ei wyneb, ffrog werdd lachar, wig golau, sodlau diamente a bag llaw.

Mae Heddlu De Cymru bellach wedi dweud bod dyn wedi'i arestio ar amheuaeth o ddynladdiad.  Mae'n parhau yn y ddalfa wrth i ymholiadau'r heddlu barhau. 

Dywedodd yr heddlu hefyd eu bod yn parhau i ymchwilio er mwyn darganfod achos ei farwolaeth.

Mewn teyrnged i Darren, dywedodd ei deulu ei fod "yn ŵr, mab, brawd, ewythr a ffrind cariadus". 

"Roedd bob amser yn llawn ysbryd lle bynnag yr aeth, fe oedd ein pili pala cymdeithasol.  Sicrhaodd fod ganddo lawer o amser i bobl, ac ni wnaeth feirniadu eraill," ychwanegodd y deyrnged.

"Mae gŵr a theulu Darren am ddiolch i bawb am eu cefnogaeth ond nawr maen nhw angen yr amser i alaru ac yn galw'n barchus am breifatrwydd ar yr adeg hon."

Mae ei deulu'n derbyn cefnogaeth gan swyddogion arbenigol.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.