Newyddion S4C

Kurtley Beale

Y chwaraewr rygbi Kurtley Beale wedi'i gyhuddo o ymosodiad rhyw

NS4C 20/01/2023

Mae'r chwaraewr rygbi rhyngwladol Kurtley Beale wedi'i arestio a'i gyhuddo o ymosod ar fenyw yn rhywiol mewn tafarn yn Sydney. 

Cafodd y chwaraewr 34 oed o Awstralia ei arestio ddydd Gwener mewn cysylltiad ag ymosodiad honedig ar fenyw 28 oed yn ardal Bondi o'r ddinas ym mis Rhagfyr. 

Mae disgwyl i Mr Beale ymddangos yn y llys ddydd Sadwrn. 

Mewn datganiad, dywedodd Heddlu New South Wales fod y llu wedi cyhuddo dyn o gael cyfathrach rywiol heb ganiatâd, annog rhywun i gyffwrdd rhywun arall yn rhywiol heb ganiatâd a dau gyhuddiad o gyffwrdd rhywun yn rhywiol heb ganiatâd. 

Fe wnaeth Mr Beale ddychwelyd i Awstralia yn 2022, wedi iddo dreulio dwy flynedd yn chwarae rygbi i Racing Metro 92 yn Ffrainc. 

Yn ddiweddar, cafodd ei enwi yng ngharfan ymarfer Awstralia ar gyfer y Cwpan y Byd ym mis Medi. 

Ond mae Rygbi Awstralia bellach wedi gwahardd y chwaraewr o gymryd rhan mewn unrhyw fath o rygbi. 

Dywedodd bwrdd llywodraethu'r gamp yn y wlad na fydd yn gwneud rhagor o sylw ar y mater tra bod y corff yn cynnal ymchwiliad i'r digwyddiad. 

Llun: WikiCommons

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.