Cwpan yr Enfys: Rhagolwg ar gemau darbi rhanbarthau Cymru

Clwb Rygbi

Ar ôl dau benwythnos o gemau darbi rhwng rhanbarthau Cymru, mae pob tîm wedi ennill un gêm a cholli un hyd yma.

Y penwythnos yma, fe fydd y drydedd rownd o darbis gyda Gleision Caerdydd yn ymweld â Llanelli i herio’r Scarlets, tra bydd y Dreigiau yn croesawu’r Gweilch i Rodney Parade.

Bydd y ddwy gêm i’w gweld yn eu cyfanrwydd yn hwyrach ymlaen yr un diwrnod ar S4C.

Dydd Sadwrn 15 Mai

Scarlets v Gleision Caerdydd – CG 15.00

Wedi cyfnod sigledig dros y misoedd diwethaf, mi fyddai cefnogwyr y Scarlets wedi bod wrth eu boddau gyda’r perfformiad hyderus yn erbyn y Gweilch ddydd Sadwrn diwethaf, wrth iddyn nhw ennill o 22 bwynt i chwech.

Yn fuan iawn ar ôl y fuddugoliaeth, cyhoeddwyd fod yr hyfforddwr Glenn Delaney yn gadael y clwb ar unwaith. Roedd Mr Delaney wedi ymuno â’r clwb fel hyfforddwr amddiffyn ddwy flynedd yn ôl, cafwyd y Kiwi ei benodi’n brif hyfforddwr ym mis Chwefror 2020 wedi ymadawiad Brad Mooar.

Roedd y tymor hwn wedi bod yn un siomedig i’r Sosban, a gyda Dwayne Peel yn ail-ymuno'r tymor nesaf fel prif hyfforddwr, penderfynwyd y byddai Delaney yn gadael y rhanbarth. Dai Flanagan fydd yn cymryd dros yr awenau am weddill yr ymgyrch Cwpan yr Enfys, gan gychwyn ddydd Sadwrn gyda gêm gartref yn erbyn Gleision Caerdydd.

Mae Flanagan wedi dewis cymysgedd o chwaraewyr profiadol a rhai sydd wedi bod ar ymylon y tîm ar gyfer y gêm, gyda chyn-ganolwr Cymru Dan 20 Ioan Nicholas yn dychwelyd wedi anaf hir dymor, i bartneru Jonathan Davies yng nghanol cae. Angus O’Brien sydd yn hawlio’r crys rhif deg, gyda Kieran Hardy yn chwarae mewnwr o flaen Gareth Davies, sydd ar y fainc.

Bydd Caerdydd yn teithio tua’r gorllewin mewn hwyliau da, wedi iddyn nhw ennill y gêm ddarbi dwyrain Cymru penwythnos diwethaf. Fe fyddan nhw’n teithio yno heb yr asgellwr Owen Lane, sydd wedi ei wahardd am dair wythnos yn dilyn ei gerdyn coch penwythnos diwethaf, ac Ellis Jenkins, fydd yn methu gweddill y tymor ar ôl anafu ei ben-glin; y ben-glin wahanol i’r un a ddioddefodd anaf ddifrifol tair blynedd yn ôl.

Mae golwg hynod gyffrous i linell ôl y Gleision, gyda Tomos Williams a Jarrod Evans yn dechrau fel haneri, Ben Thomas a Willis Halaholo yn y canol, a Josh Adams, Jason Harries a Hallam Amos yn y tri chefn. Os all y pac ganfod lefel cywirdeb yn y mannau gosod, gall yr ymwelwyr achosi sawl problem i amddiffyn y Scarlets ddydd Sadwrn.

Dydd Sul 16 Mai

Dreigiau v Gweilch – CG 13.00

Colli oedd hanes y Dreigiau a’r Gweilch y penwythnos diwethaf, a does dim syndod i weld fod Dean Ryan a Toby Booth wedi dewis paciau cryf ar gyfer gêm y penwythnos yma, wrth i’r ddau dîm geisio osgoi colli dwy gêm o’r fron.

Wedi i fewnwr yr Ariannin Gonzalo Bertranou a’r wythwr mawr Dan Baker arwyddo cytundebau i aros gyda’r Dreigiau wythnos yma, mae’r ddau wedi eu henwi ym mhymtheg cychwynnol y tîm fydd yn herio’r Gweilch. Bydd Ollie Griffiths yn dychwelyd i gymryd ei le wrth ymyl Baker ac Aaron Wainwright yn y rheng ôl, tra bydd y propiau profiadol Greg Bateman a Leon Brown yn cymryd eu lle naill ochr i’r bachwr ifanc, Taylor Davies.

Yn dechrau i’r Gweilch mae’r clo profiadol Bradley Davies, sydd yn dechrau gêm am y tro cyntaf ers iddo gael ei daro’n wael iawn gyda Covid-19 eleni. Bydd o’n ymuno gyda’i bartner cyfarwydd, Alun Wyn Jones, yn yr ail-reng, gyda Justin Tipuric, Ethan Roots a Morgan Morris y tu ôl iddyn nhw. Yn dilyn y golled penwythnos diwethaf, mi fydd pwyslais ar yr haneri, Reuben Morgan-Williams a Luke Price i reoli’r pac, chicio’n synhwyrol a rhyddhau’r olwyr peryglus pan fo’r cyfleoedd yn cyflwyno’i hunain yn Rodney Parade.

Bydd modd gwylio gêm y Scarlet v Gleision Caerdydd am 19.30 nos Sadwrn, a gêm y Dreigiau v Gweilch am 17.30 nos Sul ar S4C.