Newyddion S4C

Rhew Heddlu'r Gogledd

Rhybudd melyn am eira a rhew yng Nghymru wrth i ysgolion gau

NS4C 18/01/2023

Mae'r rhybudd melyn am eira a rhew yn parhau ar gyfer y rhan helaeth o Gymru ddydd Mercher, wrth i rai ysgolion orfod cau.

Mae rhai ysgolion wedi gorfod cau yn ardaloedd Blaenau Gwent, Caerffili, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Merthyr Tudful, Powys, a Rhondda Cynon Taf.

Dywedodd Heddlu De Cymru bod adroddiadau am geir yn mynd sownd yn yr eira yn ardal Merthyr Tudful, a mae Heddlu Dyfed Powys wedi rhybuddio am hewlydd llithrig.

Mae'r rhybudd melyn wedi bod mewn grym ers 12:00 ddydd Mawrth a bydd yn parhau mewn rhai ardaloedd tan 12:00 ddydd Iau.

Mae disgwyl y bydd y ffyrdd a rheilffyrdd yn cael eu heffeithio.

Fe allai rhwng 5-10cm o eira ddisgyn ar diroedd uchel, a hyd at 15cm ar diroedd uwch. 

Mae rhybudd hefyd y gallai'r rhew achosi anafiadau wrth i bobl lithro neu syrthio.

Dyma'r siroedd sydd yn cael eu heffeithio gan y rhybudd heddiw:

 • Abertawe
 • Blaenau Gwent
 • Caerfilli
 • Castell-nedd Port Talbot
 • Ceredigion
 • Conwy
 • Gwynedd
 • Merthyr Tudful
 • Powys
 • Rhondda Cynon Taf
 • Sir Ddinbych
 • Sir Fynwy
 • Sir Gâr
 • Sir y Fflint
 • Torfaen
 • Wrecsam
 • Ynys Môn 

Llun: Heddlu Gogledd Cymru

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.