Newyddion S4C

Teyrngedau i gadeirydd poblogaidd clwb pêl-droed Penrhyncoch

15/01/2023
S4C

Mae teyrngedau wedi eu rhoi yn dilyn marwolaeth cadeirydd clwb pêl-droed Penrhyncoch, ger Aberystwyth.

Roedd Kevin Jenkins, neu Kevin ‘Bones’ Jenkins fel yr oedd yn cael ei adnabod, wedi chwarae rhan hanfodol yn y gymuned bêl-droed yn yr ardal ac yn ehangach meddai'r clwb.

Wrth dalu teyrnged iddo ar y cyfryngau cymdeithasol disgifiodd Clwb Pêl-dreod Penrhyncoch ef fel “cawr o ddyn.”

“Diwrnod hynod o drist yn hanes ein Clwb yn dilyn colled ‘Bones’. Cawr o ddyn, â’i galon wedi ei wreiddio yn nwfn yng nghlwb Pêl Droed Penrhyncoch.

“Dyn ffeind, annwyl, bob amser â gwên. Cydymdeimlwn â Debbie a’r teulu.”

Fel Cadeirydd roedd yn genfogwr brwd o glwb Penrhyncoch, ac ar un adeg roedd yn aelod o’r tîm.

Fe wnaeth hefyd chwarae pêl-droed i dimau Aberystwyth, Sir Ceredigion, a Chymru ar wahanol adegau yn ei fywyd.

Pan oedd yn iau, roedd yn aelod gweithgar o Sefydliad Ieuenctid Tref Aberystwyth.

Roedd hefyd wedi bod yn hyfforddwr i nifer o dimau ieuenctid yn ogystal â thimau merched.

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.