Newyddion S4C

Myfyriwr / Prifysgol / Coleg

Arian ychwanegol i helpu myfyrwyr gyda chostau byw

NS4C 16/01/2023

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn cyllid newydd er mwyn cefnogi myfyrwyr yn sgil yr argyfwng costau byw. 

Fe fydd y pecyn gwerth £2.3m yn ariannu ystod o fesurau i helpu myfyrwyr. 

Yn eu plith mae darparu cyngor ariannol i fyfyrwyr mewn addysg uwch, gan gynnwys rhai sydd yn symud o ysgol uwchradd neu goleg. 

Fe fydd cronfeydd caledi hefyd yn cael eu ehangu, er mwyn cynnig cymorth uniongyrchol i fyfyrwyr sydd yn wynebu pwysau ariannol. 

Wrth gyhoeddi'r pecyn cyllid, dywedodd Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg:

“Mae’r cam o’r coleg neu’r ysgol i’r brifysgol yn gallu bod yn gyfnod heriol, yn enwedig os yw rhywun yn byw oddi cartref am y tro cyntaf.

"Dw i’n falch dros ben o gael cyhoeddi cyllid ychwanegol i wneud yn siŵr bod ein prifysgolion yn parhau i chwarae rôl allweddol wrth gefnogi myfyrwyr.”

Ychwanegodd Llywydd NUS Cymru, Orla Tarn bod y "buddsoddiad hwn yn cydnabod yr effaith sylweddol y mae'r argyfwng costau byw yn ei gael ar iechyd meddwl myfyrwyr.

"Mae'r ffocws ar roi hwb i wasanaethau cymorth ariannol a sicrhau bod arian caledi ychwanegol ar gael i'w groesawu ac yn angenrheidiol o ystyried y straen sylweddol ar bocedi myfyrwyr prifysgol ar hyn o bryd."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.